Izdavanje odobrenja za prijevoz vatrenog oružja

Uvjeti za izdavanje odobrenja za prijevoz  vatrenog oružja propisani su člankom 60. i člankom 61. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je stavkom 2. članka 60. navedenog Zakona.

Upravna pristojba za odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari u međunarodnom  prometu u iznosu od 525,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja:5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika.