Izdavanje rješenja o dozvoli za jedno ili više vrsta miniranja

Uvjeti za izdavanje rješenja o dozvoli za jedno ili više vrste miniranja propisani su člankom 69. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za dozvolu za  nadzemna miniranja propisana je stavkom 1., za dozvolu miniranja pri protumunskom djelovanju stavkom 3. , za dozvolu za specijalna miniranja stavkom 5. te  dozvolu za podzemna miniranja stavkom 7. navedenog članka.

Upravna pristojba za izdavanje dozvole za jedno ili više vrsta miniranja u iznosu od 70,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja:5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika ili fizičke osobe.

Naknada za izradu iskaznice u iznosu od 105,00 kn uplačuje se na račun HR121001005-1863000160, model HR 63, poziv na br. odobrenja: 7005 –713-21849