Obavijest o servisiranju vatrogasnih aparata

Agenciji za komercijalnu djelatnost je omogućena potrošnja izrađenih naljepnica za označavanje vatrogasnih aparata tip 3 i 3. a. koje su otisnute sukladno odredbi članka 10. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94, 103/96, 130/07) do 1. travnja 2012. godine, dok iste sukladno čl. 24. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)serviseri vatrogasnih aparata mogu koristiti do isteka zaliha.

Na takvim naljepnicama nije potrebno bušiti rupe kojima se označava šifra (oznaka) stručne osobe koja je izvršila periodični pregled, a rok unutarnjeg pregleda spremnika potrebno je, sukladno uputi proizvođača, označiti bušenjem oznake kontrolnog ispitivanja na naljepnici.