Upute o proceduri - prijava/odjava prebivališta/boravišta, odnosno promjena adrese stanovanja za strance

Prvi korak - nadležna policijska uprava / policijska postaja

 • zahtjev za prijavu / odjavu prebivališta / boravišta*1 za strance podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem stranac želi prijaviti prebivalište/boravište, odnosno ako je riječ o odjavi prema mjestu prijavljenog prebivališta / boravišta,
 • zahtjev za promjenu adrese stanovanja*2 za strance podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem je stranac prijavio prebivalište/boravište,

Za prijavu / odjavu prebivališta/boravišta za strance, odnosno promjenu adrese stanovanja potrebni su:

 • ispunjeni obrazac: PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA, ODNOSNO PRIJAVA PROMJENE ADRESE (Obrazac 8a ispišite ovdje ili podignite u PU/PP)
 • jedna od isprava: strana putna isprava, putna isprava za stranca, osobna iskaznica za stranca, potvrda o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, potvrda o prijavi nestanka putne isprave
 • dokaz o identitetu, ako podnositelj zahtjeva podatke u obrazac 8a unosi temeljem podataka iz potvrde o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, odnosno potvrde o prijavi nestanka putne isprave
 • dokaz*3 koji prilaže podnositelj prijave za stranca na privremenom ili stalnom boravku.

*1 NAPOMENA:    Prebivalište je mjesto u kojem se stranac na stalnom boravku nastanio s namjerom da u njemu živi, a boravište je mjesto u kojem boravi stranac na kratkotrajnom i privremenom boravku. Stranac na stalnom boravku osim prebivališta može prijaviti i boravište, u mjestu gdje trajnije boravi bez namjere da se u njemu nastani.

*2 NAPOMENA: Promjenom adrese stanovanja smatra se samo promjena adrese unutar dotadašnjeg mjesta prebivališta/boravišta. Ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od dotadašnjeg mjesta prebivališta/boravišta, radi se o promjeni prebivališta/boravišta.

*3 NAPOMENA: Potrebno je ako podnositelj zahtjeva prijavljuje  prebivalište/boravište, odnosno promjenu adrese stanovanja za stranca na privremenom ili stranom boravku. Kao dokaz kojim potkrepljuje činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta / boravišta, dužan je priložiti:

 • vlasnički list
 • ugovor o najmu
 • kupoprodajni ugovor
 • darovni ugovor i sl.

Uz navedene dokaze, može se zatražiti i uvjerenje o dodjeli kućnog broja.

Navedene dokaze nije obvezno priložiti ukoliko je smještaj osiguran kod pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja strancima (npr. hoteli).  

Podnositelj prijave i odjave smještaja stranca na kratkotrajnom boravku prijavu može izvršiti putem Obrasca 8a i u turističkoj zajednici. 

Drugi korak -  nadležna policijska uprava / policijska postaja podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o prijavi i odjavi boravišta i prebivališta, odnosno potvrdu o prijavi promjene adrese       

 • stranac na stalnom boravku dužan je prijaviti prebivalište, boravište i adresu stanovanja te njihovu promjenu u roku 8 dana od dana promjene
 • stranac na privremenom boravku dužan je prijaviti boravište i adresu stanovanja te njihovu promjenu u roku od 3 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od dana promjene
 • stranac na stalnom boravku i stranac na privremenom boravku dužan je odjaviti adresu stanovanja, boravište, odnosno prebivalište najkasnije u roku od tri dana od dana odlaska s adrese stanovanja, boravišta odnosno prebivališta
 • stranac na kratkotrajnom boravku dužan je sam prijaviti svoj smještaj u roku od dva dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od promjene smještaja
 • prijava se podnosi policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) nadležnoj prema mjestu smještaja stranca, a može se izvršiti i u elektroničkom obliku, putem interneta na propisani način
 • prijava stranca koji će biti smješten na plovilu podnosi se:
 • policijskoj postaji nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci u kojoj se obavlja granična kontrola ako stranac ulazi plovilom na kojem će biti smješten
 • policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu ukrcaja stranca.

Potrebni dokumenti

Za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta odnosno promjenu adrese stanovanja za strance potrebni su:

 • ispunjeni obrazac: PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA, ODNOSNO PRIJAVA PROMJENE ADRESE (Obrazac 8a, ispišite ovdje ili podignite u PU/PP) 
 • jedna od isprava: strana putna isprava, putna isprava za stranca, osobna iskaznica za stranca, potvrda o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, potvrda o prijavi nestanka putne isprave
 • dokaz o identitetu, ako podnositelj zahtjeva podatke u obrazac 8a unosi temeljem podataka iz potvrde o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, odnosno potvrde o prijavi nestanka putne isprave
 • dokaz*4 koji prilaže podnositelj prijave  za stranca na privremenom ili stalnom boravku. 

 

*4 NAPOMENA: Potrebno je ako podnositelj zahtjeva prijavljuje prebivalište/boravište, odnosno promjenu adrese stanovanja za stranca na privremenom ili stalnom boravku. Kao dokaz kojim potkrepljuje činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta/boravišta, može se priložiti:

 • vlasnički list   
 • ugovor o najmu
 • kupoprodajni ugovor
 • darovni ugovor i sl. 

Uz navedene dokaze, može se zatražiti i uvjerenje o dodjeli kućnog broja.  

Navedene dokaze nije obvezno priložiti ukoliko je smještaj osiguran kod pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja strancima.