Upute o proceduri - prijava/odjava prebivališta/boravišta, odnosno promjena adrese stanovanja za strance

Prvi korak - nadležna policijska uprava/policijska postaja

 • zahtjev za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta (Napomena 1) za državljanina treće zemlje podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem državljanin treće zemlje želi prijaviti prebivalište/boravište, odnosno ako je riječ o odjavi prema mjestu prijavljenog prebivališta/boravišta,
 • zahtjev za promjenu adrese stanovanja (Napomena 2) za strance podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem je stranac prijavio prebivalište/boravište,

Za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta za strance, odnosno promjenu adrese stanovanja potrebni su:
 
 • ispunjeni obrazac: PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA, ODNOSNO PRIJAVA PROMJENE ADRESE STANOVANJA (Obrazac 16a)
 • jedna od isprava: putna isprava, putna isprava za državljanina treće zemlje, dozvola boravka, potvrda o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, potvrda o prijavi nestanka putne isprave
 • dokaz o identitetu, ako podnositelj zahtjeva podatke u obrazac 16a unosi temeljem podataka iz potvrde o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, odnosno potvrde o prijavi nestanka putne isprave
 • dokaz (Napomena 3) koji prilaže podnositelj prijave za državljanina treće zemlje na privremenom ili stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu.

NAPOMENA 1:    Prebivalište je mjesto u kojem se državljanin treće zemlja na stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu nastanio s namjerom da u njemu živi, a boravište je mjesto u kojem boravi državljanin treće zemlje na kratkotrajnom ili privremenom boravku. Državljanin treće zemlje na stalnom boravku ili dugotrejnom boravištu osim prebivališta može prijaviti i boravište, u mjestu gdje trajnije boravi bez namjere da se u njemu nastani.

NAPOMENA 2: Promjenom adrese stanovanja smatra se samo promjena adrese unutar dotadašnjeg mjesta prebivališta/boravišta. Ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od dotadašnjeg mjesta prebivališta/boravišta, radi se o promjeni prebivališta/boravišta.

NAPOMENA 3: Potrebno je ako podnositelj zahtjeva prijavljuje  prebivalište/boravište, odnosno promjenu adrese stanovanja za državljanina treće zemlje na privremenom ili stranom boravku ili dugotrajnom boravištu. Kao dokaz kojim potkrepljuje činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta/boravišta, dužan je priložiti:
 
 • vlasnički list ako je vlasnik nekretnine ili
 • kupoprodajni ugovor ako još nema vlasnički list ili
 • ugovor o najmu ili
 • suglasnost vlasnika nekretnine da član obitelji koji ima privremeni ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište može prijaviti adresu.

Ako se priloži od strane javnog bilježnika ovjeren ugovor o najmu ili suglasnost vlasnika nekretnine da član obitelji koji ima privremeni ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište može prijaviti adresu, vlasnik nekretnine ne treba biti prisutan kod prijave boravišta i prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana za državljanina treće zemlje.

Podnositelj prijave i odjave smještaja državljamnina treće zemlje na kratkotrajnom boravku prijavu može izvršiti putem Obrazac 16au turističkoj zajednici. 
 

Drugi korak -  nadležna policijska uprava/policijska postaja podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o prijavi i odjavi boravišta i prebivališta, odnosno potvrdu o prijavi promjene adrese       

 • državljanin treće zemlje na stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu dužan je prijaviti prebivalište, boravište i adresu stanovanja te njihovu promjenu u roku 15 dana od dana promjene
 • državljanin treće zemlje na privremenom boravku dužan je prijaviti boravište i adresu stanovanja te njihovu promjenu u roku od 3 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od dana promjene
 • smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku je dužna prijaviti pravna ili fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj putem E-visitora ili prijave nadležnoj policijskoj upravi/postaji uz Obrazac 16a. Ako prijavu smještaja ne može obaviti pružatelj smještaja, prijavu smještaja je dužan obaviti državljanin treće zemlje u roku od dva dana od ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno od promjene smještaja.
 

Potrebni dokumenti

Za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta odnosno promjenu adrese stanovanja za državljane trećih zemalja potrebni su:
 
 • ispunjeni Obrazac 16a  
 • putna isprava, putna isprava za državljanina treće zemlje, dozvola boravka, potvrda o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, potvrda o prijavi nestanka putne isprave
 • dokaz o identitetu, ako podnositelj zahtjeva podatke u obrazac 16a unosi temeljem podataka iz potvrde o privremenom zadržavanju ili oduzimanju putne isprave, odnosno potvrde o prijavi nestanka putne isprave
 • dokaz (Napomena 4) koji prilaže podnositelj prijave za državljanina treće zemlje na privremenom ili stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu. 

NAPOMENA 4: Potrebno je ako podnositelj zahtjeva prijavljuje prebivalište/boravište, odnosno promjenu adrese stanovanja za državljanina treće zemlje na privremenom ili stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu. Kao dokaz kojim potkrepljuje činjenice na kojima temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta/boravišta, dužan je priložiti:
 
 • vlasnički list ako je vlasnik nekretnine ili
 • kupoprodajni ugovor ako još nema vlasnički list ili
 • ugovor o najmu ili
 • suglasnost vlasnika nekretnine da član obitelji koji ima privremeni ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište može prijaviti adresu.
 

Ako se priloži od strane javnog bilježnika ovjeren ugovor o najmu ili suglasnost vlasnika nekretnine da član obitelji koji ima privremeni ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište može prijaviti adresu, vlasnik nekretnine ne treba biti prisutan kod prijave boravišta i prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana za državljanina treće zemlje.