Etički kodeks državnih službenika

Građani se na neetičko ponašanje državnih službenika mogu pritužiti povjerenicima za etiku MUP-a (trenutno su povjerenici za etiku Darko Bakran i Marijana Valjan-Harambašić) na e-mail adresu dbakran@mup.hr ili mvaljan@mup.hr, odnosno broj telefona 01/6122 982 radnim danom od 8 do 16 sati.