Obavijest o uklanjanju vozila s javnih površina grada Karlovca

Foto: PU karlovačka

Obzirom da je Komunalno redarstvo Grada Karlovca donijelo rješenje kojim se nalaže uklanjanje neregistriranih, napuštenih, dotrajalih i oštećenih vozila s javnih parkirališta grada Karlovca, obavještavamo svekoliko građanstvo da će u vremenu od 16. do 20. travnja djelatnici PPrP Karlovac u suradnji s Komunalnim redarstvom Grada Karlovca i poduzećem Karcom iz Karlovca provoditi akciju usmjerenu na uklanjanje navedenih kategorija vozila s javnih parkirališnih površina grada Karlovca.
Stoga obavještavamo svekoliko građanstvo grada Karlovca da na vrijeme uklone svoja vozila s javnih parkirališta.