Obavijest o dostavi podataka o izabranom liječniku

Foto: ilustracija

Građani koji imaju registrirano oružje, dužni su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, točnije do 5. prosinca 2012. godine izvijestiti policijsku upravu ili policijsku postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Građani koji imaju registrirano oružje, a promijene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, dužni su o toj promjeni u roku od 60 dana izvijestiti policijsku upravu odnosno postaju.

Građanima koji ne postupe kako je opisano, dakle ne dostave nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukinut će se oružni list, a s oružjem će se postupiti sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o oružju.

Navedeno se odnosi na sve vlasnike oružja bez obzira da li je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja važeće ili je isteklo.

Podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, vlasnici oružja mogu dostaviti nadležnoj policijskoj upravi osobno izjavom na zapisnik, pismom, faksom ili e-mailom. Brojevi faksa i e-mailovi policijskih uprava dostupni su ovdje.

www.mup.hr