Mediji kod načelnika PU karlovačke

Foto: PU karlovačka

Danas je u svom uredu u Policijskoj upravi karlovačkoj načelnik Tomislav Kotić ugostio predstavnike medija s kojima PU karlovačka svakodnevno surađuje kroz izvješćivanje o značajnim događajima.
Načelnik Tomislav Kotić je nakon kraćeg predstavljanja iznio svoju viziju budućeg rada PU karlovačke koja će se temeljiti prije svega na proaktivnom djelovanju policije uz još veću suradnju s lokalnom zajednicom kroz osnovana vijeća za prevenciju s ciljem povećanja opće sigurnosti na prostoru Karlovačke županije te podizanja kvalitete življenja.
Pohvaljena je dosadašnja suradnja PU karlovačke i medija uz naglasak da će Policijska uprava karlovačke i dalje u svom radu težiti da bude što otvorenija prema javnosti.