Rezultati rada PU sisačko-moslavačke u 2012. godini

Tijekom 2012. godine na području PU sisačko-moslavačke zabilježeno je zajedno s kaznenim djelima u prometu ukupno 2.337 kaznenih djela, tj. 2,8% manje nego u 2011. godini (2.405 kaznenih djela), a bez kaznenih djela u prometu zabilježeno je ukupno 2.266 kaznenih djela, tj. 2,7 % manje nego u 2011. godini (2.330 kaznenih djela).

POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI I REZULTATA RADA
PU SISAČKO-MOSLAVAČKE ZA 2012. GODINU

 

 I  STANJE KRIMINALITETA

Tijekom 2012. godine na području PU sisačko-moslavačke zabilježeno je zajedno s kaznenim djelima u prometu ukupno 2.337 kaznenih djela, tj. 2,8% manje nego u 2011. godini (2.405 kaznenih djela), a bez kaznenih djela u prometu zabilježeno je  ukupno 2.266 kaznenih djela,  tj. 2,7 % manje nego u 2011. godini (2.330 kaznenih djela).

 

                                                        Kaznena djela u periodu 2003. – 2012. godine                                                     

 

Kretanje kriminaliteta u periodu 2003. – 2012. godine

 

Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela tijekom 2012. godine  prijavljeno je ukupno 1.128 osoba, tj. 18,4% manje nego u 2011. godini kada su prijavljene 1.383 osobe.

Stupanj razriješenosti kaznenih djela od 64,2 % smanjen je za 2,8 % u odnosu na 2011. godinu kada je razriješeno 67 % kaznenih djela.

Materijalna šteta prouzročena zabilježenim kaznenim djelima u 2012. godini procijenjena je na 33.583.328 kuna, odnosno za 82,4% je manja u odnosu na materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelima 2011. godine (191.150.927 kuna).

Struktura ukupnog kriminaliteta :

  • opći kriminalitet ……….…………….  80,7 %
  • gospodarski kriminalitet …………….  5,2 %
  • zlouporabe droga………………...…   8,6 %
  • organizirani kriminalitet ……………    2,1 %
  • kaznena djela ratnog zločina ……..…0,2 %
  • terorizam i ekstremno nasilje ………..0,1 %
  • KD protiv sigurnosti cestovnog prometa   3,1 %

                                                

OBILJEŽJA KRIMINALITETA
A /    OPĆI KRIMINALITET

  - tijekom 2012. godine počinjeno je 1.886 kaznenih djela, što je u odnosu na 2011. godinu, kada su počinjena 1.924 kaznena djela, smanjenje od 2 %. Razriješeno je 1.056 kaznenih djela, odnosno 56 %, dok je 2011. godine razriješeno 1.136 kaznenih djela, odnosno 59 %.

 Kretanje kaznenih djela općeg kriminaliteta od 2003. do 2012. godine

      

- zabilježeno je pet ubojstava koja su sva razriješena, dok 2011. godine kaznena djela ubojstva nisu zabilježena. Počinjeno je šest pokušaja ubojstava, od kojih jedno na štetu maloljetne osobe, koja su sva razriješena, dok su u 2011. godini počinjena i razriješena tri pokušaja ubojstva.

-  zabilježeno je povećanje kaznenih djela razbojništva za 50 % (2012. g.–21 ,  2011. g. -14), od ukupnog broja u 2012. godini razriješeno ih je deset, a sa tri razriješena razbojništva iz ranijeg razdoblja, ukupna razriješenost iznosi 62,5,1 %. Prethodne godine razriješenost je iznosila 57,1 %.

 

Kretanje kaznenih djela razbojništva od 2003. do 2012. godine

- u strukturi općeg kriminaliteta i dalje su najzastupljenije teške krađe i krađe. Zabilježeno je 689 teških krađa što je 10,2 % više u odnosu na 625 teških krađa počinjenih 2011. godine. Razriješeno ih je 39,6 %, a 2011. godine razriješeno ih je 33,3 %. Počinjeno je 555 krađa što je za 11,7 % više u odnosu na 497 krađa počinjenih 2011. godine. Razriješeno ih je 36,2 %, a 2011. godine 37,2 %.

 - u okviru općeg kriminaliteta zabilježeno je 69 kaznenih djela na štetu djece i  maloljetnika što je za 48,5 %  manje  u odnosu na 134 kaznena djela počinjena 2011. godine. Među ovim kaznenim djelima najbrojnije su povrede dužnosti uzdržavanja (22 KD), nasilnička ponašanja u obitelji (11 KD), bludne radnje (9 KD), tjelesne ozljede (8 KD).

- počinjena su 164 kaznena djela iz domene maloljetničke delinkvencije (kaznena djela kod kojih su počinitelji maloljetnici), što je 13,7 % manje u odnosu na 190 djela počinjenih 2011. godine).

 

B /  GOSPODARSKI KRIMINALITET

 -  zabilježeno je 121 kazneno djelo, tj. 24,8 % manje u odnosu na 2011. godinu kada je počinjeno 161 kazneno djelo.

- pričinjena je materijalna šteta od 7.914.647 kuna što je za 87,8 % manje u odnosu na 2011. godinu kada je materijalna šteta iznosila 65.014.633 kune.

 

Kretanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta od 2003. do 2012. godine

      

 
C /  ORGANIZIRANI KRIMINALITET

 -  zabilježeno je 50 kaznenih djela što je za 23,1 % manje u odnosu na 65 kaznenih djela počinjenih 2011. godine.

Među ovim kaznenim djelima najviše ih se odnosi na kaznena djela protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice (28 KD), nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari (13 KD), protupravnih naplata (5 KD). 

 

Kretanje kaznenih djela organiziranog kriminaliteta od 2003. do 2012. godine

                 

 
D /  DROGE

 - zabilježena su i obrađena 202 kaznena djela zlouporabe opojnih droga, tj. 19,5 % više nego 2011. godine kada ih je počinjeno 169, a prijavljena su 118 počinitelja,  od kojih 11 maloljetnika.

 

Kretanje kaznenih djela zlouporaba opojnih droga od 2003. do 2012. godine

 - tijekom 2012. godine izvršeno je 180 zapljena droga, od kojih su najzastupljenije zapljene marihuane. 

 

Kretanje zapljena opojnih droga od 2003. do 2012. godine

 

Vrste i količina zaplijenjene droge 

 

E /  KAZNENA DJELA RATNOG ZLOČINA

-  evidentirano je 5 kaznenih djela, isto kao i 2011. godine, a sva se odnose na kaznena djela ratnog zločina protivcivilnog pučanstva.

- u 2012. godini u vezi traganja za nestalim osobama tijekom Domovinskog rata obavljene su ekshumacije na 36 lokacija, a na njih 5 su pronađeni posmrtni ostaci 11 nestalih osoba.

 

Ekshumacije u razdoblju 1995. do 2012. godine               

                                            

Još uvijek se traga za 591 osobom.

 

F/  KAZNENA DJELA TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA

- zabilježena su dva kaznena djela, a radi se o kaznenim djelima širenja lažnih i uznemirujućih glasina koja su oba razriješena, dok je 2011. godine zabilježeno šest kaznenih djela terorizma i ekstremnog nasilja, od kojih su tri razriješena.

 

II  STANJE JAVNOG REDA I MIRA

Tijekom 2012. godine zabilježeno je smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda i mira za 7,8 % i smanjenje broja počinitelja za 10,5 %. Evidentirana su ukupno 1093  prekršaja protiv javnog reda i mira s 1.647 počinitelja (od kojih  664 povratnika i 106 maloljetnika) te su 373 prekršaja počinjena pod utjecajem alkohola, a 2011. godine počinjeno je 1.185 prekršaja u kojima je sudjelovalo  1841 počinitelj.

Najčešći prekršaji iz domene javnog reda i mira :                 

- svađa, vika – 438 prekršaja ( 0,9 % više  nego 2011. god.)                

tučnjava – 352 prekršaja (5,6 % manje )                

naročito drsko ponašanje - 102 prekršaja (22,7 % manje)                 ž

- omalovažavanje policijskih službenika – 90 prekršaja (17,4 % manje)

 

Kretanje broja prekršaja protiv javnog reda i mira od 2003. do 2012. godine

 

Nasilničko ponašanje u obitelji

Počinjeno je 936 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji iz Zakona ozaštiti od nasilja u obitelji što je povećanje od 2,2 % u odnosu na 2011. godinu kada je počinjeno 916 prekršaja. Broj počinitelja je smanjen za 2,3 % ( 1.172 počinitelja u odnosu na 1.200 počinitelja).

Broj  kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obiteljismanjen je u odnosu na prethodnu godinu za 42,1 % (11 kaznenih djela 2012. godine u odnosu na 19 kaznenih djela 2011. godine).

          

III   SIGURNOST U PROMETU

- na prometnicama su se tijekom 2012. godine dogodile 1.334 prometne nesreće, odnosno 14,7 % manje nego u 2011. godini kada su se dogodile 1.564 nesreće. Od ukupnog broja prometnih nesreća 12 su sa poginulim osobama, 484 nesreće su s ozlijeđenim osobama, a u 838 nesreća je nastala samo materijalna šteta.

Posljedice :

- u 12 nesreća poginulo je 13 osoba što je za 13,3 % manje poginulih osoba nego 2011. godine kada je smrtno stradalo 15 osoba

- ozlijeđene su  732 osoba od kojih 135 teško, a 597 lakše. Broj ukupno ozlijeđenih osoba 2012. godine je za 7,5 % manji u odnosu na 2011. godinu kada je ukupno ozlijeđena 791 osoba, od kojih 159 teško, a 632 osobe su lakše ozlijeđene

 - zabilježene su 883 prometne nesreće koje su za posljedicu imale samo materijalnu štetu, što je za 14,8 % manje u odnosu na 983 nesreće u 2011. godini.

 

Prometne nesreće u razdoblju 2003. -  2012. godine

                   

 

                                             Prometne nesreće i posljedice za 2011. i 2012.                                                                                     

                        

Najviše prometnih nesreća sa poginulim sudionicama – 5 - dogodilo se na području Postaje prometne policije Kutina, a u njima je smrtno stradalo šest osoba, od kojih su se tri nesreće sa četiri smrtno stradale osobe dogodile na autocesti. Na području Postaje prometne policije Sisak dogodile su se četiri prometne nesreće sa četiri poginule osobe, a na području Policijskih postaja Glina, Gvozd i Dvor dogodila se po jedna prometna nesreća sa po jednom smrtno stradalom osobom.

 

Broj prolaska vozila auto-cestom u razdoblju 2003.- 2012. godine

Najčešći uzroci prometnih nesreća :

- nepropisna brzina i brzina neprimjerena uvjetima - 378 nesreća

- nepoštivanje prednosti prolaza - 125 nesreća           

-  nepropisno kretanje kolnikom - 139 nesreća           

- nepoštivanje prednosti prolaska - 125 nesreća           

- vožnja na nedovoljnoj udaljenost - 95 nesreća           

- nepropisna vožnja unazad - 90 nesreća       

- nepropisno skretanje - 67 nesreća

- nepropisno uključivanje u promet - 65 nesreća

Po vrstama prometnih nesreća najbrojnija su:

- slijetanja vozila s ceste - 361 nesreća,

- bočni sudar - 224 nesreće,

- vožnja u slijedu - 170 nesreća.

Zabilježena su i 44 naleta na pješake, 23 naleta na bicikliste, 3 naleta na motocikliste te 41 nalet na životinje.

U prometnim nesrećama je sudjelovalo 3.353 sudionika, od kojih je 270, odnosno 8,1 % od ukupnog broja sudionika, bilo pod utjecajem alkohola. Prometne nesreće u kojima su sudjelovali alkoholizirani sudionici najčešće su se događale subotom – 59 nesreća.

 

Kretanje broja prometnih nesreća od 2003. do 2012. godine

 

Kretanje broja smrtno stradalih u prometu od 2003. do 2012. godine

Prometni prekršaji           

Ukupno je 2012. godine utvrđeno 38.035 prometnih prekršaja, što je smanjenje od 15,1 % u odnosu na 44.798 prometnih prekršaja počinjenih 2011. godine.

Utvrđeno je ukupno 1990 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola što je za 14 % manje u odnosu na 2.316 prekršaja utvrđenih 2011. godine), a u prometu je zatečeno 538 vozača koji su vozilom upravljali prije stjecanja prava na upravljanje ( 2011. – 632 vozača).

U prometu je zatečeno 867 tehnički nepregledanih i neregistriranih vozila, što je smanjenje od 10,5 % u odnosu na 2011. godinu (969).

U 2012. godini na nivou policijske uprave i policijskih postaja ukupno je provedeno 496 preventivno-represivnih akcija (477 akcija 2011. god.), od kojih se 111 odnosi na nadzor alkoholiziranosti sudionika u prometu, 33 na zaštitu pješaka u prometu, 102 na smanjivanje brzine vozila, 126 na nadzor tehničke ispravnosti vozila, 50 na nadzor motociklista, vozača mopeda i biciklista te 37 na poštivanje prometnih propisa na željezničko-cestovnim prijelazima.

  

IV   NADZOR DRŽAVNE GRANICE         

- na graničnim prijelazima zabilježeno je povećanje prometa putnika za 3,2% u odnosu na  2011. godinu ;

- ukupno su granicu na području ove županije u oba smjera prešle 3.371.823 osobe ( 3.267.659 osoba 2011. godine).         

- evidentirano je 37 slučajeva nezakonitog prelaska državne granice, što je za 5,7% više u odnosu na 2011. godinu ( 35 prelazaka) ;    

- u nezakonitom prelasku državne granice zatečena je 68 osoba što je za 11,5 % više u odnosu na 61 osobu, zatečenu u nezakonitom prelasku državne granice 2011. godine;

- zabilježeno je 28 kaznenih djela protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice, a 2011. godine 17 kaznenih djela.         

- otkrivena su 133 slučaja krijumčarenja preko državne granice, što je za 27,3 % manje nego u 2011. godini, kada su otkrivena 183 slučaja krijumčarenja;

 

ILEGALNI PRELASCI

                                                    

 

Kretanje prometa putnika preko državne graniceod 2003. do 2012. godine

 

V  POŽARI

- tijekom 2012. godine zabilježena su 662 požara, što je za 54,3 % više nego 2011. godine kada su zabilježena 429 požara;

- osnovni uzroci izazivanja požara su nehat i nepažnja građana, zbog čega je došlo do 98,5 % od svih požara .         

Posljedice :

- 1 osoba je smrtno stradala ( 2011. godine – 7 osoba);

- 7 ozlijeđenih osoba – ( 2011. godine – 9 osoba );

Ukupna materijalna šteta prouzročena požarima iznosi 51.704.550 kuna, što je za 55,2 % manje nego 2011. godine, kada je iznosila 115.426.088 kuna.

- tijekom 2012. godine nisu zabilježene tehnološke eksplozije.

Stradavanja od minsko-eksplozivnih sredstava tijekom 2012. godine :

- smrtno stradalih - 4 osoba (2011. godine - 1 osoba)

- teške tjelesne ozljede - 1 (2011. godine - 0)

- lake tjelesne ozljede - 0 osoba (2011. godine - 0 ) .