Testiranje kandidata prijavljenih za popunu slobodnih radnih mjesta u IJP-e

Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi karlovačkoj, utvrdilo je listu kandidata za testiranje motoričkih sposobnosti za popunu slobodnih radnih mjesta u Interventnoj jedinici policije, i to za:

zapovjednika interventnog odjeljenja i
vođe interventne grupe.
Testiranje će biti provedeno u petak, 26. travnja s početkom u 9 sati u sjedištu Interventne jedinice policije, Policijske uprave karlovačke u Malom Erjavcu.

Na testiranje se upućuju slijedeći kandidati:

Brozović Predrag,
Gojak Željko i
Hrnjak Branko.
Napominjemo da su kandidati dužni sa sobom ponijeti sportsku opremu.
Testiranje će se sastojati od dva dijela. Prvi dio biti će testiranje opće i specijalne tjelesne pripreme sukladno normama za prijam/premještaj u interventnu jedinicu policije, a u drugom dijelu će se ocjenjivati elementi samoobrane i motoričkih sposobnosti.
Testiranje će provoditi osposobljeni službenici Interventne jedinice policije, te će rezultate bodovati od 0 do 10.
Kandidati koji zadovolje na testiranju, odnosno ostvare najmanje pet bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom.
Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi dosadašnje radno iskustvo, motivaciju i usmjerenost na postignuće, socijalne vještine i interpersonalne odnose, komunikacijske vještine i osobnu prezentaciju, te obrazovanje.
Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje pet bodova.
Razgovori (intervjui) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju obavljat će se u prostorijama Policijske uprave karlovačke, Trg hrvatskih redarstvenika 6, (mala dvorana) prema rasporedu koji će biti utvrđen nakon provedenog testiranja, i isti će biti objavljen na web stranici ove policijske uprave.

Foto: PU karlovačka

Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi karlovačkoj, utvrdilo je listu kandidata za testiranje motoričkih sposobnosti za popunu slobodnih radnih mjesta u Interventnoj jedinici policije, i to za:

 

  • zapovjednika interventnog odjeljenja i
  • vođe interventne grupe.


Testiranje će biti provedeno u petak, 26. travnja s početkom u 9 sati u sjedištu Interventne jedinice policije, Policijske uprave karlovačke u Malom Erjavcu

Na testiranje se upućuju slijedeći kandidati:

  • Brozović Predrag,
  • Gojak Željko i
  • Hrnjak Branko. 


Napominjemo da su kandidati dužni sa sobom ponijeti sportsku opremu.
Testiranje će se sastojati od dva dijela. Prvi dio biti će testiranje opće i specijalne tjelesne pripreme sukladno normama za prijam/premještaj u interventnu jedinicu policije, a u drugom dijelu će se ocjenjivati elementi samoobrane i motoričkih sposobnosti. 
Testiranje će provoditi osposobljeni službenici Interventne jedinice policije, te će rezultate bodovati od 0 do 10. 
Kandidati koji zadovolje na testiranju, odnosno ostvare najmanje pet bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom. 
Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi dosadašnje radno iskustvo, motivaciju i usmjerenost na postignuće, socijalne vještine i interpersonalne odnose, komunikacijske vještine i osobnu prezentaciju, te obrazovanje.
Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje pet bodova.
Razgovori (intervjui) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju obavljat će se u prostorijama Policijske uprave karlovačke, Trg hrvatskih redarstvenika 6, (mala dvorana) prema rasporedu koji će biti utvrđen nakon provedenog testiranja, i isti će biti objavljen na web stranici ove policijske uprave.