"Biciklistička ophodnja Policijske postaje Prelog"

Foto: PU međimurska

Jučer, 16. travnja u Prelogu je gradonačelnik Dragutin Glavina načelniku Policijske postaje Prelog Ivanu Sokaču predao na korištenje bicikle za policijsku ophodnju koje je grad donirao iz sredstava namijenjenih preventivnim programima.

Naime, Policijska postaja Prelog je tijekom 2012. godine inicirala projekt  „Biciklistička ophodnja Policijske postaje Prelog“ koji je naišao na potporu građana Preloga kao i stručnih službi u gradu Prelogu. Slijedom toga na sjednici Vijeća za prevenciju Grada Preloga održanoj 10. srpnja 2012. godine donesena je odluka da grad iz sredstava namijenjenih preventivnim programima za potrebe policije nabavi dva komada bicikla i pripadajuću biciklističku opremu, te osigura sredstva potrebna za održavanje i servisiranje opreme policijskih biciklističkih ophodnji, a projekt je poduprlo i odobrilo i Ravnateljstvo policije.

Osnivanje policijskih biciklističkih ophodnji novi je korak u promicanju policije u zajednici i jačanju preventivne uloge kontakt policajaca, a takav će oblik rada zasigurno dati svoj doprinos i u drugim segmentima policijskog posla, pa time i u povećanju sigurnosti na području grada.

Prednosti biciklističke ophodnje su u većoj dostupnosti policijskih službenika građanima, lakšem uočavanju sumnjivih i nepoznatih osoba i kaznenih djela, sprječavanju narušavanja javnog reda i mira i suzbijanju lakših prekršaja iz oblasti prometa kao što su nepropisno parkiranje, kretanje pješaka i biciklista ili uključivanje u promet. Ne smije se zanemariti ni činjenica da će policijski službenici biti primjer i drugim biciklistima, osobito djeci i maloljetnicima, kako se treba ponašati u prometu, što je vrlo važno s obzirom da su upravo biciklisti jedna od najranjivijih kategorija učesnika u prometu, a istovremeno će i promicati biciklizam kao ekološki prihvatljiv i zdrav način kretanja.

Bicikli koje je policija primila nabavljeni su u prodavaonici bicikla „Biciklin“ u Prelogu sa kojom je grad ostvario poslovnu suradnju i vrlo su kvalitetni kako bi jamčili sigurnost policijskim službenicima i omogućili im uspješno izvršenje zadaća i u zahtjevnijim uvjetima.

Gradonačelnik Grada Preloga Dragutin Glavina istaknuo je da je ovo nastavak jako dobre suradnje grada sa Policijskom postajom Prelog u zajedničkom nastojanju da život građana bude što sigurniji i kvalitetniji i izrazio otvorenost za druge dobre inicijative. 

Načelnik Policijske postaje Prelog Ivan Sokač zahvalio se na donaciji i izrazio zadovoljstvo što je u Gradu Prelogu ova inicijativa policije prepoznata kao novi doprinos sigurnosti.

Policijski službenici trebali bi sa službom u biciklističkoj ophodnji započeti 01.  svibnja i to na osiguranju „biciklijade“ koju organizira Turistička zajednica Grada Preloga.