Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2014. godinu

Sukladno Planu normativnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova  za 2014. godinu, Ministarstvo će provesti savjetovanje s zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:

 1.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima

  Internetsko savjetovanje (12.11.2013. - 12.12. 2013.) - PROVEDENO

 2.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

  Internetsko savjetovanje

 3.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

  Internetsko savjetovanje (10.4.2014. - 10.5.2014.) - PROVEDENO

 4.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

  Internetsko savjetovanje

 5.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informacijskoj sigurnosti

  Internetsko savjetovanje

 6.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama

  Internetsko savjetovanje

 7.  Zakon o strancima

  Internetsko savjetovanje

 8.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

  Internetsko savjetovanje (13.6.2014. - 20.6.2014.) - PROVEDENO


 

Savjetovanje u procjeni učinka propisa

 1.  Zakon o eksplozivnim tvarima te nadzoru proizvodnje i prometa oružja

   Internetsko savjetovanje, Procjena učinka propisa (28.1.2014. - 28.2. 2014.) - PROVEDENO

 2.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici

  Internetsko savjetovanje, Procjena učinka propisa (20.3.2014. - 20.4.2014.) - PROVEDENO

 3.  Zakon o privatnoj zaštiti

  Internetsko savjetovanje, Procjena učinka propisa (23.12. 2013.-  22.1.2014.) - PROVEDENO

 4.  Zakon o zaštiti od požara

  Internetsko savjetovanje, Procjena učinka propisa ( 9.12.2013.- 8.1.2014.) - PROVEDENO

 5.  Zakon o vatrogastvu

  Internetsko savjetovanje, Procjena učinka propisa (9. 12. 2013.- 8. 1. 2014.) - PROVEDENO