Financijska izvješća

​Financijska izvješća MUP-a za 2023. godinu
 
Financijska izvješća MUP-a za 2022. godinu
 

 Financijska izvješća MUP-a za 2021. godinu

 Financijska izvješća MUP-a za 2020. godinu

 

Financijska izvješća MUP-a za 2019. godinu


Financijska izvješća MUP-a za 2018. godinu ​


Financijsko izvješće MUP-a za 2014. godinu u pdf formatu po kategorijama: