Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu sisačko-moslavačku, izvješćuje da će se testiranje kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja koji je objavljen na web stranicama Policijske uprave sisačko-moslavačke i Ministarstva uprave te u Narodnim novinama broj: 60/14 od 16. svibnja 2014. godine, održati 9. srpnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, Sisak, Rimska 19, soba br. 24.

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu sisačko-moslavačku, izvješćuje da će se testiranje kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja koji je objavljen na web stranicama Policijske uprave sisačko-moslavačke i Ministarstva uprave te u Narodnim novinama broj: 60/14 od 16. svibnja 2014. godine, održati 9. srpnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, Sisak, Rimska 19, soba br. 24.

Po dolasku radi provjere znanja, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati/kandidatkinje se ne smiju služiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele.

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.  

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke i Ministarstva uprave, kao prilog javnom natječaju za svako radno mjesto.

Svaki kandidat/kandidatkinja pozvan/a na testiranje dužan/a je ponijeti pribor za pisanje (kemijska olovka plave boje).

Svi kandidati/kandidakinje koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će i telefonski izviješteni o mjestu i vremenu testiranja.

Za kandidata/kandidakinju koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Kandidati/kandidatkinje koji/e zadovolje na provjeri znanja, odnosno ostvare najmanje pet bodova iz testa provjere osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i najmanje pet bodova iz testa provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom, a isti će se obavljati neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.   

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kandidatkinjama utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Smatrat će se da je kandidat/kandidatkinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

 

Vezana vijest:  21. svibanj 2014. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme