Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2015. godinu

Sukladno Planu normativnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2015. godinu  i prijedlogu Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2015. godinu, Ministarstvo će provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:

1. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (EU)

Internetsko savjetovanje (od 9.2.2015. do 23.2.2015.) - ZAVRŠENO

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Internetsko savjetovanje (od 3.4.2015. do 10.4.2015.) - ZAVRŠENO