MUP i EU

Suradnjom omogućujemo sigurnost u Hrvatskoj i svijetu
Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala punopravna članica Europske unije sa svim pravima i obvezama koje proizlaze iz tog članstva. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska je također dobila priliku iznijeti nacionalne prioritete i založiti se za njihovo uvažavanje pri donošenju odluka na EU razini. Tako stručni predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova aktivno sudjeluju u radu odbora i radnih skupina Vijeća Europske unije u okviru kojih se raspravlja o novim tehničkim i zakonodavnim prijedlozima na razini Europske unije u području granica, Schengena, migracija i azila, viza, borbe protiv kriminala i terorizma, razmjene i zaštite podataka i civilne zaštite.

Jedan od ključnih ciljeva politike Europske unije u području unutarnjih poslova je stvaranje prostora slobodnog kretanja pri čemu se jamče prava i sigurnost građana Europske unije i državljana trećih država. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska je dobila važnu i zahtjevnu ulogu nadzora vanjske granice Europske unije.

U tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova provodi niz aktivnosti koje se prvenstveno odnose na obuku policijskih službenika granične policije, njeno informatičko i tehničko opremanje i ispunjenje infrastrukturnih zahtjeva za rad i smještaj, kao i međunarodnu suradnju granične policije s ostalim državama članicama Europske unije i trećim državama, posebno susjednim.