Provedene preventivne aktivnosti iz II. komponente projekta "Zdrav za 5"

Foto: PU međimurska

U razdoblju od 17. do 23. travnja ove godine policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave međimurske te Policijskih postaja Čakovec, Prelog, Mursko Središće i Štrigova u suradnji s osnovnim školama na području Međimurske županije, održali su preventivne aktivnosti pod sloganom "Čist okoliš, zdrava budućnost“.

 

Riječ je aktivnostima II. komponente nacionalnog preventivnog projekta "Zdrav za 5“, kojoj je cilj podizanje razine svijesti o važnosti zaštite i očuvanja okoliša i prirode, a ujedno provedena je i povodom obilježavanja Dana planeta zemlje.

Eko radionice provedene su u pet osnovnih škola.

• 17. travnja u 17 sati u Osnovnoj školi Ivanovec uz podršku Grada Čakovca održana je eko radionica uređivanja školskog dvorišta te javnih površina u okolici škole. Okoliš su osim učenika sedmih razreda i nastavnika uređivali i policijski službenici Policijske postaje Čakovec.

• 18. travnja od 9 do 12 sati u organizaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije održana je akcija uklanjanja otpada pod nazivom „Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš“ u koju su se uključili i policijski službenici Policijske postaje Mursko Središće. Ova hvale vrijedna akcija održana je u suradnji sa Međimurskom prirodom - Javnom ustanovom za zaštitu prirode, općinom Sveti Martin na Muri, Osnovnom školom Sveti Martin na Muri te komunalnim poduzećima Murs-Ekom d.o.o. i GKP Čakom d.o.o.. Okoliš se čistio na području Općine Sveti Martin na Muri, na lokalitetu desne obale starog i novog toka rijeke Mure, unutar zaštićenog područja regionalni park Mura - Drava i značajni krajobraz Mura.

• 21. travnja u 11 sati u Područnoj školi Stanetinec održana je eko radionica čišćenja školskog dvorišta u koju su se uključili policijski službenici Policijske postaje Štrigova. U eko radionicu bili su uključeni učenici od prvog do četvrtog razreda te nastavnici škole,

• 22. travnja u 11.40 sati u Osnovnoj školi Prelog policijski službenici Policijske postaje Prelog sudjelovali su na edukativnom predavanju za učenike sedmih i osmih razreda na temu zbrinjavanja otpada i njegovo recikliranje. Predavanje su održali djelatnici GKP PRE-KOM iz Preloga. Nakon predavanja učenici sedmih i osmih razreda održali su kviz na temu korištenja materijala za reciklažu s posebnim osvrtom na PVC ambalažu, stari papir i dijelove starog namještaja koji se često pronalaze odbačeni u prirodi.

• 23. travnja u 16 sati u Osnovnoj školi Ivanovec učenici od petog do osmog razreda, roditelji, nastavnici te policijski službenici Policijske postaje Čakovec održali su eko radionicu pod nazivom „Tematski školski vrt“ kojom prilikom se uređivao školski vrt na način da su učenici okopavali zasađeno cvijeće i drugo ukrasno bilje, te se uređivao školski okoliš i ribnjak.

Ovim zajedničkim preventivnim aktivnostima nastojalo se potaknuti mlade na važnost očuvanja i zaštite okoliša i prirode te na važnost pravilnog recikliranja i zbrinjavanja otpada, a sve kako bi stvorili čisti i zdravi okoliš za sigurno odrastanje djece i mladih.