Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj objavljen 22.7.2015.

Foto: ilustracija

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU OBJAVLJENOG 22.07.2015.

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u Policijsku upravu karlovačku, poziva na testiranje kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 81/2015, te na web stranici Ministarstva uprave i Policijske uprave karlovačke dana 22. srpnja 2015. godine koje će se održati  

u srijedu 16. rujna 2015. s početkom u 9 sati na Veleučilištu u Karlovcu, Ivana Meštrovića 10, Karlovac, predavaonica broj 1 .


Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete bit će telefonski obaviješteni o mjestu i vremenu testiranja.

Osobama koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja u tijeku je dostava pisanih obavijesti u kojima se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/prijavljenom na javni natječaj.

Prije pristupanja testiranju, kandidat/kandidatkinja dužan je predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kandidatkinje koji/koje ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Svaki kandidat/kandidatkinja pozvan/pozvana na testiranje dužan/dužna je ponijeti pribor za pisanje.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati/kandidatkinje se ne smiju služiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje, ne smiju koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva, te ne smiju na bilo koji način ometati druge kandidate.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave karlovačke, kao prilog javnom natječaju za svako radno mjesto.

Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/povukla prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/ kandidatkinjom.

Ako na provjeri znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjeri znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta zadovolji više od 20 kandidata (potrebno je ostvariti najmanje 5 bodova iz svakog testa), na razgovor/intervju s Komisijom uputit će se najmanje 10 kandidata/kandidatkinja koji/koje su postigli/postigle najbolje rezultate, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni/obaviještene.

Komisija će u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad, stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dotadašnjem radu. Smatrat će se da je kandidat/kanidatkinja zadovoljio/zadovoljila na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/dobila najmanje 5 bodova.