Savjetovanje za građane povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna, obilježava se od 2004. godine kada ga je Hrvatski sabor proglasio u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. Jedan od strateških ciljeva MUP-a je smanjiti rizike od kažnjivih ponašanja u području obiteljskog nasilja, nasilja nad ženama te promicati ravnopravnost spolova i ljudska prava kroz izgradnju kulture tolerancije i dijaloga, a što se nastoji postići kroz jačanja kapaciteta prevencije, ali i kontinuiranim poboljšavanjem represivnih policijskih mehanizama, međuresorne suradnje i edukacije intervencijsko - pomagačkih profesija. Problematika obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama se u Hrvatskoj prati kroz teže (kaznena djela) i blaže (prekršaje) kažnjive radnje, koje uključuju sve vidove nasilja počevši od verbalnog i psihičkog nasilja, preko ekonomskog nasilja do širokog spektra fizičkog nasilja, koje se kreće u rasponu od tjelesne ozljede do teškog ubojstva te višestrukih modaliteta spolnog zlostavljanja žrtve.

S ciljem senzibiliziranja javnosti na temu nasilja, obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane građane da 22. rujna u vremenu od 10 do 18 sati dođu u Informativni centar za prevenciju Policijske uprave karlovačke, u Karlovcu, Trg Petra Zrinskog 3, gdje će mr. Ivan Delić iz Centra za socijalnu skrb i policijski službenici Policijske uprave karlovačke održano savjetovanje na temu nasilja.

 

Foto: ilustracija

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna, obilježava se od 2004. godine kada ga je Hrvatski sabor proglasio u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. Jedan od strateških ciljeva MUP-a je smanjiti rizike od kažnjivih ponašanja u području obiteljskog nasilja, nasilja nad ženama te promicati ravnopravnost spolova i ljudska prava kroz izgradnju kulture tolerancije i dijaloga, a što se nastoji postići kroz jačanja kapaciteta prevencije, ali i kontinuiranim poboljšavanjem represivnih policijskih mehanizama, međuresorne suradnje i edukacije intervencijsko - pomagačkih profesija. Problematika obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama se u Hrvatskoj prati kroz teže (kaznena djela) i blaže (prekršaje) kažnjive radnje, koje uključuju sve vidove nasilja počevši od verbalnog i psihičkog nasilja, preko ekonomskog nasilja do širokog spektra fizičkog nasilja, koje se kreće u rasponu od tjelesne ozljede do teškog ubojstva te višestrukih modaliteta spolnog zlostavljanja žrtve.

S ciljem senzibiliziranja javnosti na temu nasilja, obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane građane da 22. rujna u vremenu od 10 do 18 sati dođu u Informativni centar za prevenciju Policijske uprave karlovačke, u Karlovcu, Trg Petra Zrinskog 3, gdje će mr. Ivan Delić iz Centra za socijalnu skrb i policijski službenici Policijske uprave karlovačke održano savjetovanje na temu nasilja.