U Slunju provedena akcija „Manje oružja, manje tragedija“

Foto: PU karlovačka


U razdoblju od 21. do 25. rujna na području u nadležnosti Policijske postaje Slunj provedena je akcija Manje oružja, manje tragedije.
Tom prilikom građani su dragovoljno predali: 
 

  • tri puške i cijevi od automatske puške
  • ručni raketni bacač i lanser za ručni raketni bacač
  • ručnu bombu
  • dvije mine
  • 4953 komada raznog vrsta streljiva
  • 14 komada praznih okvira za municiju
  • dva kilograma eksploziva
  • 43 komada inicijalnih, detonatorskih i elektro-detonatorskih kapisli.

Zahvaljujemo svima koji su prepoznali značaj ove akcije i iz svoje okoline uklonili oružje i minsko-eksplozivna sredstva, a sve ostale građane i dalje pozivamo: predajte oružje bez sankcija!

Još je uvijek u tijeku akcija Manje oružja - manje tragedija kojom vam je bez ikakvih sankcija omogućena dragovoljna predaja svih vrsta oružja i ubojitih sredstava. Oružje i ubojita sredstva ne odlažite i ne ostavljajte u kontejnerima za smeće ili na drugim otvorenim prostorima u prirodi! Na taj način ugrožavate živote drugih ljudi.

Protiv građana koji ovakvo oružje prijave policiji radi predaje, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.

Oružje i eksplozivna sredstva nemojte sami donositi u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već želju za dragovoljnom predajom prijavite na broj 192 ili u najbližoj policijskoj postaji. Na Vašu adresu doći će posebno osposobljeni policijski službenici u civilnoj odjeći i s vozilom bez policijskih oznaka koji će preuzeti oružje.

Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.