Zaštita od požara tijekom žetvenih radova

Na današnjoj redovnoj konferencije za medije PU međimurske, voditeljica Inspektorata unutarnjih poslova, Tatjana Babić upoznala je nazočne novinare s protupožarnim mjerama tijekom žetvenih radova.

Foto: Ilustracija

Na današnjoj redovnoj konferencije za medije PU međimurske, voditeljica Inspektorata unutarnjih poslova, Tatjana Babić upoznala je nazočne novinare s protupožarnim mjerama tijekom žetvenih radova.

 

 

Tijekom posljednjih pet godina na području Međimurske županije zabilježen je pad požara na otvorenim prostorima. Ujedno, evidentirano je i smanjenje broja požara na radnim strojevima namijenjenim za obavljanje žetvenih radova.

Na području naše Županije na snazi je Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara (službeni list Međimurske županije br. 2/2002.) te Odluka župana  Međimurske županije o zabrani spaljivanja smeća korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, kojom se zabranjuje spaljivanje u razdoblju  od  2. svibnja do 3. listopada ove godine.

Odlukom o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije utvrđeni su uvjeti spaljivanja, to:

  • osoba koja spaljuje mora biti punoljetna,
  • ne smije se spaljivati noću te ako puše jak vjetar,
  • osoba koja spaljuje ne smije se  udaljavati od mjesta spaljivanja, te mora raspolagati s komunikacijskim sredstvom,
  • mjesto spaljivanja mora biti osigurano,
  • kod spaljivanja većeg obima potrebno je obavijestiti nadležno vatrogasno dežurstvo.

Najaktualnija odredba spomenute Odluke je da u vrijeme žetve nije dozvoljeno nikakvo spaljivanje i loženje na otvorenom prostoru sve do završetka žetve.

Nepoštivanje odredbi ove Odluke sankcionirano je novčanom kaznom, i to u iznosu  od 500 kuna za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, a za pravnu osobu predviđena je sankcija u iznosu od 2.000 kuna.

 

Prilikom žetvenih radova potrebno je:

  • obaviti pregled radnih strojeva koji se koriste tijekom žetvenih radova
  • redovito ih održavati i čistiti,
  • strojevi moraju biti opremljeni sredstvima za početno gašenje požara (vatrogasni aparati), a poseban oprez potreban je kod eventualnog točenja goriva na poljoprivrednim površinama (osigurati sigurnosni razmak, zabraniti korištenje otvorenog plamena, zabraniti pristup neovlaštenim osobama),
  • redovito servisirati opremu za gašenje požara.

 

 U slučaju pojave požara potrebno je odmah obavijestiti vatrogasce (193) ili Centar 112 (jedinstveni europski broj za hitne službe).