Stanje sigurnosti i prevencija kažnjivih ponašanja na području Policijske uprave međimurske u 2016.

Foto: PU međimurska

Na redovnoj konferenciji za medije u ponedjeljak, 27. veljače glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal predstavio je novinarima sigurnosne pokazatelje na području Međimurske županije za 2016. godinu. Već nekoliko godina unazad primjetan je trend opadanja ukupnog broja evidentiranih kaznenih djela na području Međimurske županije. Primjerice, 2012. zabilježeno je 1.897 kaznenih djela (bez kaznenih djela iz prometa), dok je protekle godine evidentirano 1.215 kaznenih djela, što predstavlja pad za gotovo 36 posto. Takav trend bilježi se i kod kaznenih djela, koja najviše brinu naše građane, a to su imovinski delikti, konkretno teške krađe i krađe. Ova kaznena djela imaju najveći utjecaj na subjektivni osjećaj sigurnosti naših građana. U 2016. zabilježeno je smanjenje teških krađa za 22 posto, u odnosu na 2015., dok je broj krađa u istom razdoblju smanjen za 28 posto. U tom dijelu potrebno je naglasiti, kako su krađe bicikala i šumske krađe, također u opadanju. Rad na otkrivanju prekršaja i kaznenih djela zlouporabe droga u 2016. u značajnom je porastu, što je svakako pokazatelj dodatno uloženih napora da se suzbije ova problematika. Primjetan je i konstantan pad broja evidentiranih prekršaja narušavanja javnog reda i mira, čiji je utjecaj na percepciju sigurnosti, vrlo bitan. Ujedno, otkrivačka djelatnost policije raste, tako da je ukupna razriješenost svih evidentiranih kaznenih djela iznosila 63,3 posto.

Što se tiče stanje sigurnosti u cestovnom prometu, zadržan je pozitivan trend iz ranijih godina. Ukupan broj evidentiranih prometnih nesreća u konstantnom je opadanju, dok je drugu godinu zaredom zabilježeno 6 smrtno stradalih osoba na međimurskim prometnicama.

Na graničnim prijelazima Policijske uprave međimurske zabilježeno je povećanje broja putnika za nešto više od 6 posto, a isto tako u odnosu na prošlu godinu porastao je i promet vozila za više od 7 posto. Unatoč pojačanom prometu na granici nisu zabilježeni veći zastoji ni duža čekanja, posebice tijekom protekle turističke sezone.

 

Prezentaciju osnovnih sigurnosnih pokazatelja za 2016. godinu možete u cijelosti preuzeti ovdje.

 

Navedeni pokazatelji, svakako su rezultat redovnih aktivnosti, ali i dodatnog angažmana te proaktivnog rada policijskih službenika Policijske uprave međimurske.

Uspješan rad prevencije na području Policijske uprave međimurske nazočnim novinarima predstavila je Marina Matulic-Horvat, policijska službenica za prevenciju u Uredu načelnika Policijske uprave.

Kriminalitet i strah od kriminaliteta, kao njegova posljedica predstavljaju značajan problem u svakom suvremenom društvu jer utječu na kvalitetu života građana. Posljedice kriminaliteta su gubitak ljudskih života, narušavanje ljudskog zdravlja i tjelesnog integriteta ljudi te velike materijalne štete. Kako bi se smanjile takve štetne posljedice, unatrag nekoliko godina hrvatska policija uz represivno postupanje, usmjerila se i prema prevenciji jer danas znamo da dobro planirane preventivne strategije, programi, projekti i aktivnosti utječu na vidljivo smanjenje kriminaliteta, podizanje osjećaja sigurnosti građana i osim toga imaju dugoročnu korist u smislu smanjenja troškova za formalni kaznenopravni sustav.

Na području Policijske uprave međimurske u suradnji sa Službom prevencije, Ureda glavnog ravnatelja policije, lokalnim vlastima Međimurske županije, društvenim  institucijama, udrugama i slično, provodi se niz postojećih i razvijaju novi preventivni projekti, programi, kampanje i aktivnosti.

Preventivne mjere i aktivnosti trebaju se provoditi kontinuirano, tako da se uspostavi dobra suradnja sa svim drugim institucijama na lokalnoj razini koje se na bilo koji način bave prevencijom ili joj mogu doprinijeti.

Dobra suradnja s građanima, pojačan formalni nadzor, kao i poduzimanje raspoloživih preventivnih mjera prema primjerima dobre prakse, daju pozitivne rezultate u vidu smanjenja ukupnog broja kažnjivih ponašanja.

 

PREVENTIVNI PROJEKTI PU MEĐIMURSKE

 • „Coolijada”, od 2004.,
 • „Zaštitimo svoj bicikl”, od 2004., odnosno od 2014.,
 • „Alkohol nije cool”, od 2004.,
 • Video nadzor grada Čakovca, od 2007.,
 • specijalno vozilo „DA-NE”, od 2007.,
 • pokretanje „Zaklade za prevenciju”, od 2013.,
 • „Zajedno do veće sigurnosti”, od 2014.,
 • „Sajam sigurnosti i prevencije”, od 2014.,
 • „Mobilni preventivni centar policije”, od 2015.,
 • Provedbeni program preventivnih mjera i podizanja razine sigurnosti na području Policijske uprave međimurske i niz drugih akcija te aktivnosti.

 

ZNAČAJNI NACIONALNI PREVENTIVNI PROJEKTI I AKCIJE KOJI SE PROVODE NA PODRUČJU PU MEĐIMURSKE

 • „Manje oružja, manje tragedija”, od 2007.,
 • „Živim život bez nasilja”, od 2010.,
 • „Imam izbor”, od 2012.,
 • „Zdrav za 5”, od 2012.,
 • „Dvije djevojčice”,  od 2013. i Zajedno”, od 2014.,
 • „Program prevencije imovinskog kriminaliteta”, od 2015. i mnogi drugi.

 

Izgradnja sustava prevencije kažnjivih radnji i društveno neprihvatljivih ponašanja kontinuiran je i dugotrajan proces, no dugoročno donosi značajne rezultate.

 

Osim angažmana policije, u prevenciji je vrlo važan i angažman medija, Vijeća za prevenciju kriminaliteta, predstavnika relevantnih institucija, predstavnika lokalnih vlasti i naravno građana.