Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za 2016. godinu

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15), Ministarstvo unutarnjih poslova donosi plan savjetovanja s javnošću.  Prema Planu normativnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2016. godinu, Ministarstvo će u 2016. godini provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima  (EU)
Internetsko savjetovanje (od 25. ožujka do 22. travnja 2016.) - ZAVRŠENO

2. Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu
Internetsko savjetovanje (od 9. svibnja do 9. lipnja)  - ZAVRŠENO

3. Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti svjedoka
Internetsko savjetovanje (od 20. travnja do 20. svibnja 2016.) - ZAVRŠENO

4. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira
Internetsko savjetovanje (od 6. svibnja do 6. lipnja 2016.) - ZAVRŠENO

 

Napomena: U Planu normativnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2016. godinu navedeni su propisi za koje je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću već provedeno u 2014. i 2015. godini te se za te propise neće provoditi nova savjetovanja.