Obrasci

VAŽNO!!!!

Kako bi na ovim stranicama dostupni obrasci bili valjani u pravnom prometu, njihov sadržaj i izgled ne smijete mijenjati, jer su propisani odgovarajućim podzakonskim aktom.

OBRASCI ZA ISPIS:

Temeljem Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice (NN 30/14 i 43/14):
 Temeljem Pravilnika o vizama (NN 109/21):
 Temeljem Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva prirođenjem te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN 134/20)  Temeljem Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN  27/13):
 

Temeljem Pravilnika o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu (NN 102/2019, 155/2022 i 70/2023)
 

Temeljem Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj: 20/22)
 

               
SAMO ZA KORISNIKE SPORAZUMA O POVLAČENJU UK IZ EU:

 
Temeljem Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji  (“Narodne novine”, broj: 107/20, 148/20 i 86/21):