Osobne isprave

Za vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima, u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022. godine plaćanje se obavlja isključivo u kuni koja je do 31. prosinca službena valuta Republike Hrvatske. Od 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta Republike Hrvatske te se u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2023. i nadalje plaćanje obavlja u eurima.
Iznimno, u prva dva tjedna od uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan), radi lakše prilagodbe, za plaćanje će se moći koristiti i gotov novac kune i gotov novac eura.