Kako prijaviti sadržaj objavljen na društvenoj mreži/aplikaciji

Netko je o tebi objavio nešto što ne želiš da je objavljeno i odbija to ukloniti? Većina web stranica ima upute o sigurnosti i mogućnost prijave neželjenih sadržaja. Hoće li sadržaj biti uklonjen zavisi od pravila pojedine web stranice/zajednice.

Prije no što se pridružiš pojedinoj aplikaciji/platformi svakako pročitaj pravila ponašanja na istoj i upoznaj se na koji način možeš prijaviti neželjeni sadržaj.

Ovdje možeš pogledati pravila i način prijave za najčešće korištene društvene mreže:


Facebook

Read Facebook's rules

Report to Facebook

Facebook Safety Centre


YouTube

Read YouTube's rules

Report to YouTube

YouTube Safety Centre


Instagram

Read Instagram's rules

Report to Instagram

Instagram Safety Centre


Tumblr

Read Tumblr's rules

Report to Tumblr by email: support@tumblr.com


Twitter

Read Twitter's rules

Reporting to Twitter


Snapchat

https://www.snapchat.com/safety


WhatsApp

https://www.whatsapp.com/legal/