Neke posebnosti postupka policije prema mladeži

Osnovna razlika policijskog postupanja prema maloljetnim osobama od postupanja prema odraslim počiniteljima kaznenih djela je u zakonskom zahtjevu da je uz maloljetnika tijekom postupanja policije njegov roditelj ili skrbnik te da se uz okolnosti o počinjenju nekog kaznenog djela rasvjetljavaju okolnosti vezane uz ličnost i okruženje u kojem maloljetna osoba živi.


Provjera identiteta maloljetne osobe:
 
 • ako maloljetna osoba ne posjeduje ispravu s fotografijom provjera se provodi temeljem vjerodostojne izjave osobe čiji je identitet provjeren
 • podaci o identitetu osobe uspoređuju se s podacima iz informacijskog sustava MUP-a
 • za potrebe utvrđivanja identiteta maloljetnu se osobu može pozvati da dođe u policijski prostor
 • nakon što se provjerom utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, a postoji potreba da se nastave policijske radnje, o tome se odmah obavještavaju roditelji i pozivaju da dođu u policijski prostor.


Prikupljanje obavijesti od maloljetne/ mlađe punoljetne osobe:
 
 • sve policijske radnje prema maloljetnoj osobi moraju se obavljati u nazočnosti roditelja
 • u neodgodivim situacijama ili kada nije moguće osigurati nazočnost roditelja, umjesto roditelja policijskim će radnjama biti prisutan djelatnik službe socijalne skrbi ili se prikupljanje obavijesti može obaviti u školskom prostoru uz nazočnost ravnatelja ili stručnog suradnika škole (pedagog, psiholog i sl.
 • ako maloljetna osoba ne želi razgovarati, a ne postoje razlozi da ju se uhiti, policijski službenik maloljetnoj osobi mora omogućiti da slobodno napusti policijski prostor.


Pozivanje maloljetne/mlađe punoljetne osobe u policijski prostor:
 
 • pozivanje se obavlja uručivanjem službenog poziva roditeljima
 • u pozivu mora biti naznačen razlog pozivanja, mjesto i vrijeme u koje se osoba mora odazvati
 • u pozivu osobi koja se sumnjiči da je počinila kazneno djelo naznačit će se upozorenje da će u slučaju neodazivanja ili odbijanja primitka poziva biti prisilno dovedena
 • poziv podrazumijeva obavezu roditelja da zajedno s maloljetnom osobom pristupe u prostor policije
 • mlađoj punoljetnoj osobi izravno se uručuje službeni poziv
 • dovođenje maloljetne osobe u prostor policije izvršavaju policijski službenici u civilnoj odjeći korištenjem službenog vozila bez policijskih oznaka, osim u iznimnim slučajevima kada se mora žurno postupati.


Mjera uhićenja:
 
 • policijski službenici ovlašteni su uhititi maloljetnu / mlađu punoljetnu osobu kada za to postoje zakonski uvjeti
 • dijete mlađe od 14 godina policija ne može uhititi
 • policijski službenici moraju o uhićenju i razlozima uhićenja izvijestiti roditelja maloljetne osobe, a također su ih dužni upoznati s pravima uhićene maloljetne osobe
 • uhićena maloljetna osoba ili njegov roditelj može zatražiti branitelja
 • uhićenu maloljetnu osobu policija mora odmah ili najkasnije u roku 24 sata predati pritvorskom nadzorniku ili ga mora pustiti

Još neke radnje policije:
 
 • tijekom prikupljanja obavijesti od maloljetne osobe policija ju može podvrgnuti poligrafskom ispitivanju
 • poligrafskom ispitivanju ne smije se podvrgnuti dijete mlađe od 14 godina
 • maloljetnoj osobi mogu se uzeti otisci papilarnih linija
 • u cilju utvrđivanja činjenica značajnih za postupak može se zatražiti liječnički pregled i poduzimanje drugih radnji nad maloljetnom osobom
 • policijski službenik ne smije upotrijebiti palicu kao sredstvo prisile prema djetetu osim ako takva osoba izravno ugrožava život policijskog službenika ili druge osobe
 • u cilju sprečavanja bijega i onemogućavanja samoozljeđivanja maloljetne / mlađe punoljetne osobe policija može upotrijebiti sredstva vezivanja
 • prema maloljetnoj osobi policijski službenik ne smije upotrijebiti vatreno oružje, osim kada je to jedini način obrane od napada uz zakonom ispunjene uvjete

Policijsko postupanja završava
 
 • izvješćivanjem državnog odvjetnika za mladež
 • ako je počinjeno kazneno djelo i postoje razlozi za određivanje istražnog zatvora, policija će maloljetnu / mlađu punoljetnu osobu predati pritvorskom nadzorniku
 • ako je maloljetna/mlađa punoljetna osoba počinila prekršajno djelo tada policija podnosi Optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu
 • o počinjenoj kažnjivoj radnji policija obavještava nadležni centar socijalne skrbi radi poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite

Zašto roditelj mora biti prisutan u postupku pred policijom
 
 • da bude u tijeku radnji koje se obavljaju prema njegovom djetetu
 • da može pravodobno poduzeti potrebne mjere zaštite i pomoći svom djetetu
 • da može osigurati djetetu stručnu obranu (branitelj)
 • zbog davanja podataka i obavijesti o ličnosti i životu djeteta, sredini u kojoj živi i društvu u kojem se kreće
 • radi mogućnosti pravodobnog reagiranja u slučaju sumnji u opravdanost i zakonitost postupanja prema njegovom djetetu
 • da tijekom postupanja zastupa dijete u zakonskim radnjama, a koje ovjerava potpisima na službene dokumente


Zašto policija prikuplja podatke o ličnosti maloljetnika i njegovoj obitelji

Usporedno s rasvjetljavanjem načina činjenja prijavljenog kaznenog djela, službenici policije mogu prikupiti podatke i obavijesti koje se odnose na osobine ličnosti maloljetnika, obiteljske prilike, ponašanje i život koji je prethodio počinjenju kažnjive radnje, tijek školovanja, radne navike, način provođenja slobodnog vremena, ranije prijavljivanje, ranije izrečene mjere ili mjere koje su u tijeku provedbe prema maloljetniku i druge relevantne obavijesti,

Izvori saznanja: članovi obitelji, škola, obiteljski liječnik (pedijatar), služba socijalne skrbi i dr.

Dobivene obavijesti policijskim službenicima pružaju mogućnost sagledavanja uzroka delinkventnog ponašanja i usporednog postupanja u području kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika


Savjeti roditeljima

Obratite veću pozornost na svoje dijete ako:
 • iz vašeg doma pod nejasnim okolnostima nestaju vrijednosti (novac, nakit, tehnička roba i sl.)
 • naglo popusti u učenju
 • vaše dijete pod nejasnim okolnostima gubi svoje osobne predmete (mobitele, odjeću i sl.)
 • vaše dijete kući donosi predmete koje mu vi niste kupili
 • na tijelu svog djeteta uočite tjelesne ozljede ili promjene u tjelesnoj konstituciji
 • vaše dijete pokazuje interes za štetne sadržaje (igrice, literatura, filmovi…)
 • primijetite da vaše dijete dovodi u obiteljski dom vama nepoznate osobe
 • konzumira duhanske proizvode i sredstava ovisnosti.

Dobro je znati
 • izvidi kaznenih djela i postupak prema maloljetniku su tajni
 • postupak prema maloljetniku i mlađem punoljetniku je hitan