Rizična i neprihvatljiva ponašanja

 • konzumiranje sredstava ovisnosti među mladima (opojne droge, alkoholna pića, duhanski proizvodi)
 • posjećivanje kladionica i sl.
 • neprihvatljivo ponašanje u zonama odgojno – obrazovnih ustanova
 • udaljenja maloljetnih osoba iz obiteljskog doma i bjegovi iz odgojnih ustanova
 • skitnja i prosjačenje
 • nedozvoljeni noćni izlasci maloljetnih osoba do 16 godina starosti
 • nedozvoljena i štetna druženja maloljetnih osoba do 18 godina starosti s osobama sklonim kriminalitetu, skitnji, raznim oblicima iskorištavanja maloljetnih osoba
 • izostajanje s nastave
 • huligansko - vandalsko ponašanje (uništavanje imovine, pisanje grafita, sudjelovanje u navijačkim neredima i sl.)
 • vršnjačko nasilje (bulllying i cyberbullying)


Primjena odredbe o propuštanju roditeljske skrbi i zabrani noćnih izlazaka djeci mlađoj od 16 godina


Postupak policije:
 • zapažanje maloljetne osobe na javnom mjestu u vremenu od 23 do 5 sati
 • ukoliko se utvrdi da se radi o osobi mlađoj od 16 godina bez pratnje roditelja ili pratnje druge odrasle osobe u koju roditelji imaju povjerenje, dovodi ju se u prostor policije
 • pozivanje roditelja u prostor policije radi preuzimanja djeteta
 • policijski službenik upozorava roditelja o njegovim propustima
 • policijski službenik upoznaje roditelja da buduće propuštanje skrbi može dovesti do kaznene odgovornosti zbog zanemarivanja roditeljske dužnosti
 • ukoliko roditelj odbije pristupiti u policijski prostor radi preuzimanja djeteta, dijete će preuzeti socijalni radnik
 • policija o svakom slučaju kršenja čl. 93. Obiteljskog zakona obavještava centar za socijalnu skrb radi poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite


Dobro je znati

Čl. 93 Obiteljskog zakona:

Roditelji su dužni i odgovorni djetetu mlađem od šesnaest godina zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje.

čl. 95. Obiteljskog zakona:

Roditelji imaju pravo, dužnost i odgovornost nadzirati dijete u njegovu druženju s drugim osobama, kao i komunikaciju na društvenim mrežama, odnosno drugim oblicima elektroničke komunikacije te mu zabraniti druženja i komunikaciju koja nisu u skladu s djetetovom dobrobiti.
 • svrha nije "policijski sat" ili represija prema djeci, već pomoć i podrška roditeljima u ispunjavanju obveza odgoja djece
 • roditelj je dužan znati s kime se njegovo dijete druži i kako provodi slobodno vrijeme