Sobe prilagođene za razgovor s djecom

U cilju sprečavanja dodatne viktimizacije kao i suzbijanja seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece te postizanja standarda propisanih Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, Ministarstvo unutarnjih poslova RH poduzelo je aktivnosti kako bi se omogućilo da se razgovori s djecom žrtvama kaznenih djela, prvenstveno žrtvama seksualnih kaznenih djela, obavljaju u posebno prilagođenim i uređenim prostorijama.

Ukupno 60 službenih prostorija unutar policije opremljeno je odgovarajućim namještajem prilagođenim djeci, koje prostorije su namijenjene obavljanju razgovora s djecom žrtvama kažnjivih radnji kako bi se djeci nužni boravak u policijskim prostorijama učinio što ugodnijim.