Područja rada policijskih službenika za mladež

 • kaznena djela koja su počinile maloljetne osobe
 • kaznena djela na štetu djece (kaznenopravna zaštita djece)
 • nasilje u obitelji
 • vršnjačko nasilje
 • udaljenja i bjegovi maloljetnih osoba iz roditeljskog doma i odgojnih ustanova
 • propuštanje roditeljske skrbi o zabrani štetnih druženja i zabrani noćnih izlazaka
 • razvoj suradnje s drugim tijelima, ustanovama i službama nadležnim za skrb, odgoj i obrazovanje maloljetnih osoba.

Ministarstvo unutarnjih poslova ustrojilo je liniju rada maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u kojoj rade policijski službenici za mladež.

Pri Ravnateljstvu policije i većim policijskim upravama djeluju Odjeli za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji, unutar ostalih policijskih uprava grupe policijskih službenika za mladež, a svaka policijska postaja ima jednog ili više policijskih službenika za mladež.

Postupanje policijskih službenika za mladež u Odjelu za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelj Ravnateljstvu policije obuhvaća:
 • praćenje i procjenu stanja i kretanja kriminaliteta djece i maloljetnika te rizičnih i ugrožavajući ponašanja mladih, kriminaliteta iz domene kaznenopravne zaštita djece i obitelji,
 • planiranje, organizacija, usmjeravanje te pružanje stručne i tehničke podrške policijskim upravama kod policijskih izvida kaznenih djela koji su od posebnog značaja ili složenosti a koje se provode na području više policijskih  uprava
 • promicanje zaštite mladeži i obitelji u javnosti te kontinuirana aktivnost u području podizanja kvalitete policijskog postupanja kroz lokalne, nacionalne i međunarodne edukacije 
 • izradu strateških dokumenata u području maloljetničke delinkvencije i kaznenopravne zaštiti mladeži i obitelji
 • sudjelovanje u radu nacionalnih tijela koja se bave problematikom linije rada te razvijanje međusektorske suradnje u području prava žrtava, obiteljskog nasilja, povreda prava djece, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, maloljetničke delinkvencije
 • pripremu izvješća i podataka međunarodnim organizacijama o primjeni direktiva, konvencija i drugih međunarodnih dokumenata vezano uz problematiku zaštite djece, obitelji i žrtava kaznenih djela u RH
 • međunarodnu policijsku suradnju u razrješavanju konkretnih slučajeva, osobito spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece