Nadomještanje izgubljene ili ukradene vozačke dozvole


Od 1. siječnja 2023. euro je službena valuta Republike Hrvatske te se u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2023. i nadalje plaćanje obavlja u eurima.
Iznimno, u prva dva tjedna od uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan), radi lakše prilagodbe, za plaćanje će se moći koristiti i gotov novac kune i gotov novac eura.


Nadomještanje izgubljene ili ukradene vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj i državi članici Europskog gospodarskog prostora

Nestanak i pronalazak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi/policijskoj postaji.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

Podnositelj zahtjeva prilaže:
  • ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP, dokaz nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu da je osobi bila izdana vozačka dozvola
  • jednu fotografiju veličine 35x45 mm
  • dokaz o uplati 20,04 EUR - 151 kune (fiksni tečaj konverzije 7,53450), odnosno  24,02 EUR - 181,00 kune (fiksni tečaj konverzije 7,53450) kada se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača (redovni postupak),  26,54 EUR - 200 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za ubrzani postupak, odnosno 59,73 EUR - 450 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za žurni postupak, za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili e-vozačka dozvola izdana od 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.

Vozač je dužan bez odgode nadležnom tijelu prijaviti pronalazak vozačke dozvole.