Prijava boravišta

Zahtjev za prijavu boravišta podnosi se u policijskoj upravi  /policijskoj postaji (PU / PP) prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti boravište

Potrebno je:
  • osobna iskaznica
  • potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da privremeno boravi u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti boravište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 60,00 do 660,00 eura)
  • ovjerena izjava stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje boravište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu boravišta stanoprimca ili elektroničkim putem preko sustava e-Građani)
  • popunjeni obrazac prijave boravišta (obrazac br.1)

Uz dosadašnji način podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta, od 29. listopada 2015. godine hrvatski državljani koji imaju novu osobnu iskaznicu - eOsobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu elektroničkim putem podnijeti e-Prijavu boravišta hrvatskih državljana putem sustava e-Građani. Ova usluga omogućava prijavu boravišta hrvatskim državljanima, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta druge osobe na adresu nekretnine koje je vlasnik/suvlasnik te generiranje i ispis Obrasca suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta koji će stanodavac, koji nema mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenta, vlastoručno potpisati.
E-prijavu boravišta možete podnijeti OVDJE

Napomena:
Boravište se prijavljuje na razdoblje od godinu dana, a nakon proteka godine dana može se produžiti na još godinu dana. Iznimno, ako građanin mora u mjestu prijavljenog boravišta ostati duže od godinu dana zbog obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera ili ako je smješten u nekoj ustanovi, boravište može trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smještaj u ustanovi, o čemu građanin mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju. I u tim slučajevima boravište se mora produžavati nakon svakog proteka razdoblja od godinu dana od prve prijave boravišta.