Izdavanje odobrenja za prodavaonicu oružja i streljiva te prodavaonicu pirotehničkih sredstava

Uvjeti za izdavanje odobrenja za  za prodavaonicu oružja i streljiva te prodavaonicu pirotehničkih sredstava propisani su člankom 62. i člankom 63. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 2. članka 63. navedenog Zakona.

Upravna pristojba za prodavaonicu pirotehničkih sredstava u iznosu od 700,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja:5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika.

Upravna pristojba ua prodavaonicu oružja i streljiva  u iznosu od 35,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja:5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika.