Smije li kontrolor u tramvaju tražiti od osobe bez vozne karte osobnu iskaznicu?

Člankom 31. stavkom 1. Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika (Službeni glasnik11/95) propisano je da putnik za vrijeme vožnje mora imati ispravnu voznu kartu, koju je na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika (kontrolora) dužan predočiti radi kontrole.
Ako putnik na zahtjev kontrolora ne predoči voznu kartu radi kontrole, čini prekršaja za koji se prema članku 57. stavku 1. točke 1. navedene Odluke može izreći novčana kazna od 150,00 do 500,00 kuna za fizičke osobe.
Nadalje, temeljem članka 54. Odluke, prijevoznik je tarifom odredio da će putniku koji je zatečen u vozilu ZET-a bez putne karte ili posjeduje neispravnu putnu kartu, na mjestu događaja ili u roku od osam dana naplatiti dodatnu kartu u iznosu od 150,00 kuna, a nakon osam dana ili po opomeni 200,00 kuna.
S tim u vezi, postoji opravdan razlog da kontrolor od osobe koja ne posjeduje voznu kartu zatraži osobne podatke, kako bi se prema njoj poduzele propisane mjere.
Jednako tako, ukoliko nije u mogućnosti utvrditi osobne podatke putnika bez vozne karte, kontrolor ima opravdani razlog, propisan člankom 30. stavkom 1. točkom 11. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09., 92/14. 70/19.) zatražiti od policijskog službenika da provjeri identitet osobe koja ne posjeduje voznu kartu.