Borba protiv rasizma i nasilja kroz različitosti u športu

Izaslanstvo Republike Hrvatske od 20. do 22. listopada 2009. godine sudjelovalo je u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Borba protiv rasizma i nasilja kroz različitosti u športu, koju su organizirali EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport), Vijeće Europe i Ministarstvo mladeži i sporta Republike Srbije. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Europske Unije i svih zemalja iz regije kao i predstavnici nevladinih udruga koje se bave suzbijanjem nasilja u športu. Na radionici Edukacija i rad s djecom i mladeži stručnjaci su zaključili kako nasilje postoji i u samom športu te da je većina mladih koji se bave športom doživjela neki oblik nasilja od strane trenera ili roditelja, a što se kasnije reflektira i kroz njihovo ponašanje na športskim natjecanjima u svojstvu športaša ili gledatelja. Tijekom radionica Identifikacija i procesuiranje izgrednika i Sankcije kao primjer navedene su nogometne utakmice na kojima dolazi do protupravnog ponašanja gledatelja, posebice do vrijeđanja na rasnoj osnovi ili pozivanja na mržnju, nasilje ili drugi oblik nesnošljivosti. Naime, prema službenom stavu i uputama UEFA-e sudac je dužan prekinuti utakmicu na određeno vrijeme te ako se takvo protupravno ponašanje nastavi i nakon ponovnog nastavka utakmice, dužan je trajno prekinuti utakmicu. Sudac je dužan o toj odluci konzultirati se s delegatom utakmice i rukovoditeljem osiguranja, zbog pražnjenja stadiona nakon trajnog prekida utakmice.

Sudionici konferencije su zaključili da bi se učinkovito sankcionirali počinitelji prekršaja, potrebna je učinkovita reakcija svih sudionika športskog događanja kao i pravosuđa koje treba donijeti presudu u što kraćem roku, kako bi sankcija djelovala svrsishodno i učinkovito. Iz svih izlaganja i prezentacija vidljivo je da ni jedna država nije imuna na izgrede navijača, uključujući i Englesku - koja se često navodi kao pozitivan primjer u borbi protiv huliganizma. Zaključeno je da su sve zemlje iz regije, osim Bosne i Hercegovine, donijele Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11) i to po uzoru na hrvatski zakon, koji je prvi takav donesen u regiji.

Republika Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja aktivno prati problematiku navijačkih izgreda i koja vrlo dinamično reagira i prilagođava zakonske propise za efikasno suzbijanje novih pojavnih oblika navijačkog huliganizma (npr. uvođenje zaštitne mjere zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima s obvezom boravka u policijskoj postaji i zaštitne mjere zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima u inozemstvu s obvezom javljanja u policijsku postaju). Također, na konferenciji u Beogradu utvrđeno je kako u zemljama sudionicama konferencije ne postoji problem rasizma na športskim natjecanjima već svojevrstan oblik nacionalizma koji je posljedica raspada bivše Jugoslavije i ratova na ovim prostorima.


Republika Hrvatska aktivno nastavlja s provedbom nacionalnog programa sprječavanja nereda i nasilja na športskim natjecanjima kroz provedbu edukativnih i preventivnih programa, ali i kroz primjenu učinkovitih zakonskih represivnih mjera i radnji.