Mirovni angažman

Ministarstvo unutarnjih poslova od 2005. godine institucionalno i organizirano sudjeluje u provedbi međunarodnih mirovnih misija i operacija.

Policijske službenice i službenici u okviru svojih specijalnosti i mandata sudjeluju u provedbi pojedine mirovne misije kao promatrači, treneri, mentori ili savjetnici. Ministarstvo unutarnjih poslova trenutno sudjeluje u tri mirovne misije Europske unije i to:

  • u Mirovnoj misiji EU za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX Kosovo),
  • Promatračkoj misiji EU u Gruziji (EUMM Georgia) te
  • u Savjetodavnoj misiji EU za reformu sigurnosnog sektora u Ukrajini (EUAM Ukraine).


Dosadašnji angažman policijskih službenika u mirovnim misijama:

  • 140 policijskih službenika 
  • 219 mandata
  • 12 međunarodnih mirovnih aktivnosti