Migracije i azil

Republika Hrvatska se na političkom i operativnom planu snažno zalaže za sveobuhvatni europski odgovor na aktualnu migracijsku krizu temeljen na humanosti, odgovornosti i solidarnosti, kao i za jačanje suradnje svih država s naglaskom na suradnji, razmjeni informacija između država na pojedinim migrantskim pravcima i sigurnosnim aspektima ovog pitanja. Zajedničkim minimalnim standardima i postupcima za zahtjeve za azil cilj je jamčiti visoku razinu zaštite onima kojima je ona potrebna, a istovremeno osigurati da se nacionalni sustavi azila ne zloupotrebljavaju. Države članice Europske unije rade na razvoju usklađene imigracijske politike Europske unije prema kojoj bi se iskoristile mogućnosti koje pruža zakonita imigracija, a istovremeno rješavali problemi nezakonitog useljavanja.

Od samih početaka migracijske krize Republika Hrvatska je pokazala spremnost suočiti se sa svim njezinim izazovima i pritiscima. Republika Hrvatska kao članica Europske unije je preuzela obvezu sudjelovanja u postupku premještanja osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita iz država članica s najvećim brojem izbjeglica u druge države članice Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske je 28. srpnja 2022. godine donijela Odluku o premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite (NN, 88/2022) kojom se obvezala na načelu dobrovoljnosti i solidarnosti, temeljem Deklaracije o dobrovoljnom mehanizmu solidarnosti, sudjelovati u premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite iz Helenske Republike, Republike Cipra, Talijanske Republike, Republike Malte i Kraljevine Španjolske (tzv. MED 5). Ovom odlukom Republika Hrvatska obavezala se prihvatiti do 60 državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva po osnovi premještanja.

Republika Hrvatska je korisnica dvaju fondova (Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost) čiji je cilj učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jačanje i razvoj zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike, odnosno, osiguravanje visoke razine sigurnosti.