Boravišna iskaznica

Državljaninu države članice EGP-a na stalnom boravku i članu obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a, a ima privremeni ili stalni boravak izdaje se boravišna iskaznica.
 
Državljanin države članice EGP-a koji ima prijavljen privremeni boravak, nije u obvezi ishoditi boravišni iskaznicu.
 
Za izdavanje biometrijske boravišne iskaznice prilaže se fotografija veličine 30×35 mm.
Cijena biometrijske boravišne iskaznice za državljanina EGP-a i člana njegove obitelji iznosi 100,00 kuna - 13,27 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450).
 
Potrebno je dati na uvid važeću putnu ispravu, odnosno drugu ispravu o identitetu, a službena osoba koja zaprima zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice dužna je utvrditi identitet osobe koja podnosi zahtjev.
Nadležni službenik izdaje podnositelju zahtjeva potvrdu o podnijetom zahtjevu, a boravišnu iskaznicu državljanin države EGP-a ili član njegove obitelji podiže osobno u policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP) u kojoj je zahtjev predan.
 
NAPOMENE:

• na šalteru za kupovinu obrazaca i biljega dobiva se i uplatnica za uplatu iznosa od 100,00 kuna - 13,27 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), koji se uplaćuje na šalteru pošte / FINA-e / banke
• iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, obzirom da navedene uplatnice sadrže serijski kontrolni broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe
• uplata pristojbi za boravišnu iskaznicu u iznosu od 100,00 kuna
- 13,27 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-485-OIB (navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi boravišna iskaznica).

Za člana obitelji koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.