Izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara

Uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara određeni su Pravilnikom o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za inspekcijske poslove
Ilica 335, 10 000 Zagreb

 
Zahtjev treba sadržavati: 

ime i prezime podnositelja zahtjeva
OIB
datum i mjesto rođenja
zvanje i podatke o stjecanju zvanja
stručnu biografiju (curriculum vitae)

Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta za davanje ovlaštenja, propisani Pravilnikom o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara.