Izdavanje odobrenja za nabavu vatrenog oružja pravnoj osobi, obrtu ili udruzi

Uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu vatrenog  oružja propisani su člankom 34. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 2. navedenog članka.

Upravna pristojba za odobrenje za nabavu oružja, po komadu u iznosu od 15,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: 5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika.