Izdavanje odobrenja za osnivanje civilnog strelišta

Uvjeti za izdavanje odobrenja za osnivanje civilnog strelišta propisani su člankom 78. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 2.. navedenog članka.

Upravna pristojba u iznosu od 175,00 kn uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: 5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika.