Uručenje vozačke dozvole

Uručenje vozačke dozvole vozaču u redovnom postupku vrši se najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. Vozačku dozvolu vozaču uručuje policijska uprava, odnosno policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole. Vozačka dozvola se može dostaviti putem dostavne službe na adresu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta ili odobrenog stalnog ili privremenog boravka vozača ukoliko je takav način dostave zatražen prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

Uručenje vozačke dozvole vozaču u ubrzanom postupku vrši se u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. Vozačku dozvolu vozaču uručuje policijska uprava u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Uručenje vozačke dozvole vozaču u žurnom postupku vrši se u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole. Vozačku dozvolu vozaču uručuje Policijska uprava zagrebačka.

Policijska uprava odnosno policijska postaja ne dostavlja automatsku obavijest o izrađenoj vozačkoj dozvoli.

Prilikom preuzimanja vozačke dozvole, vozač je dužan policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji vratiti potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole.

Ukoliko vozač ne preuzme vozačku dozvolu u idućih 90 dana od dana isteka rokova propisanih za izradu vozačke dozvole, nadležno tijelo će poništiti vozačku dozvolu.