Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) Ministarstvo unutarnjih poslova donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Prema Planu zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu, Ministarstvo unutarnjih poslova će u 2019. godini u aplikaciji e-Savjetovanje provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (EU) - internetsko savjetovanje I. tromjesečje
  • Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (EU) - internetsko savjetovanje I. tromjesečje
  • Zakon o privatnoj zaštiti (PUP/RM) - internetsko savjetovanje I. tromjesečje
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - internetsko savjetovanje I. tromjesečje
  • Zakon o sustavu civilne zaštite internetsko savjetovanje I. tromjesečje
  • Zakon o razminiranju - internetsko savjetovanje I. tromjesečje
  • Zakon o strancima (EU) - internetsko savjetovanje II. tromjesečje
  • Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (PUP) - internetsko savjetovanje II. tromjesečje