Savjetovanje za procjenu učinaka propisa Zakona o izmjenama i dopunama zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Izmjenama ovoga zakona osigurat će se nastavak neometanog obavljanja djelatnosti iz predmetnog područja te uskladiti zakonodavni okvir s odgovarajućom pravnom stečevinom Europske unije

Foto: ilustracija

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja  osigurat će se nastavak neometanog obavljanja djelatnosti iz područja koja regulira ovaj Zakon te uskladiti zakonodavni okvir s odgovarajućom pravnom stečevinom Europske unije.

Izrada Nacrta prijedloga zakona potrebna je  radi usklađenja s  Provedbenom Direktivom Komisije (EU) 2019/69 od 16. siječnja 2019, o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju,  koja propisuje obvezu državama članicama da osiguraju da naprave (predmeti osmišljeni za uzbunjivanje, signalizaciju ili spašavanje života) podliježu provjerama radi utvrđivanja njihove usklađenosti s tehničkim specifikacijama utvrđenim u Prilogu Direktive, odnosno kako se ne bi mogle prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva, kako bi se stvorili zakonski preduvjeti za donošenje podzakonskih akata za prijenos odredbi navedene Direktive.

Zakonom je potrebno odrediti i nadležno tijelo koje će kontrolirati njihovu usklađenost s tehničkim specifikacija i propisati obvezu razmjene informacija o rezultatima provjere te imenovati nacionalnu kontakt točku za razmjenu takvih informacija. 

Isto tako, Zakon je potrebno promijeniti i radi usklađenja sa Provedbenom Direktivom Komisije 2019/68 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 15/18, 17.1.2019.) i Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2019/689 od 16. siječnja 2019. o pilot-projektu za provedbu određenih odredaba o administrativnoj suradnji utvrđenih Direktivom Vijeća 91/477/EEZ putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta..

Rok za prijenos Direktive u nacionalno zakonodavstvo je 17. siječnja 2020.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje do 17. rujna 2019. godine.
 

Pisane vijesti | Savjetovanje