Budući policajci i policajke

Sve što trebate znati o natječaju za zanimanje policajac/policajka u 2020./2021.

Ministarstvo unutarnjih poslova je 2. ožujka 2020. godine raspisalo natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2020./2021. godini.

Planira se upis 750 polaznika/polaznica u program koji će započeti 14. rujna 2020., a koji će se po završetku ovog programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova  (policijske uprave odnosno ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.
 
Možete se prijaviti ako ste državljanin/državljanka Republike Hrvatske i ispunjavate sljedeće uvjete:
 
 • imate završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju
 • mlađi ste od 28 godina na dan 14. rujna 2020. godine
 • imate posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost
 • imate propisanu posebnu razinu tjelesne motoričke sposobnosti
 • osobno ste dostojni za obavljanje policijske službe i
 • niste članovi političke stranke.
 
Potrebna dokumentacija

Što morate prikupiti od dokumentacije:
 • popunjen obrazac Prijave na natječaj, koji se može naći na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova ili u policijskim postajama,
 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole,
 • presliku svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (presliku rješenja, odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Dokumentaciju šaljete na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Zagreb, Ulica grada Vukovara  33, s naznakom za natječaj.
 
Rok za podnošenje prijave je od 2. ožujka 2020. do 15. kolovoza 2020. godine.
 
Obavezno priložite Prijavu na natječaj jer ako to ne učinite prijava nije potpuna!
 
Dokumenti koje prilažete uz Prijavu za natječaj trebaju biti preslike. Ne trebate ovjeravati kod javnog bilježnika! Ne prilažite originalne dokumente!
 
Obavezno priložite preslike svjedodžbi završenih razreda i presliku svjedodžbe o završnom ispitu ili završnom radu ili državnoj maturi jer ako to ne učinite prijava nije potpuna!
 
Dužni ste priložiti preslike svjedodžbi o završenom razredu, ne samo svjedodžbe o položenim predmetnim ispitima. Naime, svjedodžbe o položenim predmetnim ispitima nisu svjedodžbe o završenim razredima te ukoliko su priložene samo one, dokumentacija je nepotpuna.
 
Ako ste završili fakultet, i dalje je potrebno priložiti svjedodžbe završenih razreda i presliku svjedodžbe o završnom ispitu ili završnom radu ili državnoj maturi.

Ako je netko završio srednju školu u drugoj državi, uz svjedodžbe razreda i završnu, potrebno je poslati i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije (tzv. Nostrifikaciju).

Imate prednost!

Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:
 
 • članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19),
 • članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19) i
 • članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02 i 47/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).
 
Posebne napomene

Kandidati koji imaju navršenih 28 godina na dan 14. rujna 2020. godine ne udovoljavaju uvjetima natječaja te neće biti pozvani na provjere sposobnosti.
Isto se odnosi i na kandidate koji imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima. Ukoliko imaju navršenih 28 godina na dan 14. rujna 2020. godine, ne udovoljavaju uvjetima i ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
 
Osobna dostojnost obavlja se sukladno Pravilniku o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, broj: 98/2012), te je u nadležnosti Povjerenstva Policijskih uprava.
 
Psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost propisana je Pravilnikom o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, broj: 113/2012, 37/2018 i 51/2018) i u nadležnosti je ovlaštenog Doma zdravlja, odnosno zdravstvene Komisije sukladno navedenom Pravilniku.
 
Pozivi na sve provjere (provjera razine tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijski razgovor, provjera psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti) bit će objavljeni isključivo na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Kandidati će unosom OIB-a vidjeti jesu li pozvani na provjere te točno mjesto provjere, datum i vrijeme.
Ukoliko se kandidati ne odazovu provjerama smatrat će se da su odustali od prijave.
Uvjete natječaja, način natjecanja, prava i obaveze možete saznati OVDJE.
 
S ciljem privlačenja sve većeg broja zainteresiranih kandidata za upis u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka, Policijska akademija i Policijska škola „Josip Jović“ će i ove godine u Policijskim upravama organizirati Dane otvorenih vrata. Dani otvorenih vrata održavati će se u školskim sportskim dvoranama s početkom u 10 sati, a tijekom ožujka prema sljedećem rasporedu:

10. ožujka - Split
11. ožujka - Zadar
17. ožujka - Pula
18. ožujka - Poreč i Labin
24. ožujka - Gospić
25. ožujka - Rijeka
31. ožujka - Sisak
 

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje