VIDEO: Održana završna konferencija projekta „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske“

„Jedan od izazova i dalje će biti kako zadržati i stalno unaprjeđivati razinu zaštite žena i osjetljivih skupina te uključiti sve potencijale koje društvo ima. To se može optimalno ostvariti jedino ako su jednako uključeni svi  - žene i muškarci“, naglasio je ministar Božinović koji je uz državnu tajnicu Petrijevčanin Vuksanović, nositelj projekta

FOTO, VIDEO: MUP RH

Danas, 25. listopada 2021. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, održana je završna konferencija projekta „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske“.

Na konferenciji su, osim nositelja projekta potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova dr.sc. Davora Božinovića i državne tajnice Ministarstva unutarnjih poslova dr.sc. Irene Petrijevčanin Vuksanović, sudjelovala je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, zamjenica otpravnika poslova Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u RH Caitlin S. Piper, izaslanik ministra obrane i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general –pukovnik Siniša Jurković, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner, izaslanik Predsjednika RH i savjetnik Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost dr.sc. Dragan Lozančić.

Uz državnu tajnicu Irenu Petrijevčanin Vuksanović, projektne rezultate analize položaja žena u vojnim snagama i mirovnim misijama RH, kao i preporuke koje mogu poboljšati i ojačati položaj žena na panelu su predstavile Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i Anamarija Tkalčec iz CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.Projekt „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske“ financiran je sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država, uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.

Na samom početku prisutnima se obratio potpredsjednik Vlade i ministar dr.sc. Davor Božinović, koji je istaknuo kako se Vlada Republike Hrvatske kontinuirano zalaže za što veću participaciju žena i rodnu ravnopravnost, budući da se ravnopravnost spolova ubraja među najviše vrednote ustavnog poretka te je temelj za njegovo tumačenje, a detaljno je razrađena u brojnim direktivama Europske unije, kao i u standardima međunarodnog prava.

„Na tom tragu, u sustavu koji je nastao i razvijao se kao dominantno muški kolektiv, posebnu pozornost posvećujemo ravnopravnosti unutar sustava te na upravljačkim pozicijama. Kod toga računamo i na vanjsku potporu i ulažemo u kvalitetnu suradnju s institutom pravobraniteljica, u ovom slučaju, posebice s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, čije naputke nastojimo implementirati u praksi“, objasnio je ministar Božinović.

Zastupljenost žena u ukupnom broju zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova iznosi 30,96 posto. Udio žena u ukupnom broju policijskih službenika trenutačno iznosi 20,39 posto, dok je udio žena u ukupnom broju zaposlenih državnih službenika i namještenika (u MUP-u) 72,79 posto.

Udio žena na rukovodećim radnim mjestima državnih službenika i namještenika u MUP-u iznosi gotovo 54 posto. Kontinuirano se radi na jačanju kompetencija policijskih službenika i službenica na temu rodne perspektive kroz programe obuke i obrazovanja. Tijekom prošle i pretprošle godine kroz zasebne programe specijalizacije na Policijskoj je akademiji educirano ukupno 504 policijskih službenica i službenika.

„Želio bih istaknuti kako smo u cilju promicanja ravnopravnosti i osnaživanja položaja žena u MUP-u donijeli Plan djelovanja čiji su osnovni ciljevi postupno kontinuirano povećavati broj djelatnica, uravnotežiti sudjelovanje žena i muškaraca u procesima odlučivanja, osiguravanje jednakih uvjeta i mogućnosti napredovanja u službi, stjecanje policijskih zvanja, pristup edukaciji, osiguravanje dostupnosti pravne zaštite u slučajevima povede prava te senzibilizacija policijskih službenika i službenica o potrebi uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama. Uvjeren sam da je takav planski, rodno osviješteni, pristup rezultirao povećanim interesom žena za zanimanje policajac/ka“, obrazložio je ministar Božinović te dodao kako se kontinuirano teži ravnopravnijem sudjelovanju žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama i u procesima odlučivanja, a u posljednjih pet godina u tom periodu ostvareni su i znatni pomaci naprijed.

Naime, u zadnje četiri godine udio žena koje su upisale program prekvalifikacije za zanimanje policajke porastao je za 14 posto. U školskoj godini 2019./2020. udio ženskih polaznica u programu obrazovanja iznosio je 32 posto.

„Zadovoljstvo mi je što sam, na Irenin poticaj, sudjelovao u ovom projektu s višestrukim benefitima za sustav i za društvo u cjelini, a posebice što projekt s ovakvim obuhvatom, po prvi put realiziramo u našoj zemlji. Kao nekadašnji veleposlanik pri NATO-u, znam koliku, ta ključna međunarodna obrambeno-politička organizacija, pozornost pridaje ulozi žena u mirovnim misijama i operacijama“, nastavio je ministar Božinović.

U Kopenhagenu je 1961. godine održana prva NATO konferencija žena, viših časnica u savezničkim snagama s ciljem definiranja statusa, uvjeta zapošljavanja, razvoja karijere žena. Od 1976. godine, postoji Odbor za žene u NATO snagama. Pratimo kako uloga i potencijal žena svako desetljeće dobiva sve više na važnosti u političko-vojnom miljeu, a glavni cilj je razvijanje najboljih modela razvoja njihove karijere.

Žene u Hrvatskoj imale su aktivnu i važnu ulogu u obrani naše zemlje u Domovinskom ratu, kao što i danas doprinose izgradnji naprednijeg društva. Samo u obrani Vukovara, prema podacima Ministarstva branitelja, sudjelovalo 400 žena, 1.113 ih je ostalo trajnim invalidima, a 127 žena izgubilo je život u obrani Grada heroja. Do danas je više od 350 žena iz Hrvatske služilo u mirovnim misijama i operacijama širom svijeta, uključujući i onu u Afganistanu.

I unatoč recentnim događajima u Afganistanu, položaj žena u zemljama u tranziciji i njihov utjecaj na mir i sigurnost i dalje mora ostati jedan od prioriteta, kako na međunarodnoj tako i na nacionalnoj razini, posebice, uzimajući u obzir aktualni Nacionalni akcijski plan u provedbi ciljeva Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti i srodnih rezolucija, koji je Vlada donijela 2019. i na snazi je do 2023. godine.

Projekt direktno i međusektorski korespondira sa specifičnim ciljevima i mjerama iz Vladinog akcijskog plana te donosi novu dimenziju, ne samo u međusektorskoj suradnji i ispunjavanju ciljeva iz nacionalnog i međunarodnog zakonodavnog okvira, nego i u namjeri da se sustav poboljša iznutra, što istodobno svjedoči o dosegnutoj, višoj razini zrelosti sustava i proaktivnom pristupu.

„Jedan od izazova i dalje će biti kako zadržati i stalno unaprjeđivati razinu zaštite žena i osjetljivih skupina te uključiti sve potencijale koje društvo ima. To se može optimalno ostvariti jedino ako su jednako uključeni svi  - žene i muškarci. U vrhu MUP-a su dvije državne tajnice, glavna tajnica Ministarstva, načelnica Ureda GRP-a i načelnica Policijske akademije, uz brojne druge kolegice, ne-simbolično, već stvarno, konkretno i snažno, jamstvo prema još odgovornijem, dinamičnijem i naglašenijem djelovanju sustava u zaštiti i promicanju temeljnih prava, ravnopravnosti i humanizma. Svim sadašnjim i budućim kolegicama u obrambeno sigurnosnom sektoru, vojnim snagama i mirovnim misijama, želim poručiti da računamo na njihov rastući doprinos“, zaključio je ministar Božinović.

Koliko je bitno ulagati u edukaciju i obrazovanje, potvrđuje i prepoznavanje ovog projekta od strane američke vlade.

 „Iznimno mi je drago što mogu biti danas s vama na završetku ovog važnog projekta koji je trajao godinu dana. Mi iz Veleposlanstva veoma smo ponosni što smo mogli podržati ovu inicijativu, koja ima cilj uspostavu ravnopravnosti žena u vojnim snagama i mirovnim misijama RH i ukidanje svih oblika neravnopravnosti žena. Američka vlada priznaje važnost ovoga projekta, što je vidljivo time što su za ovaj projekt izdvojena sredstva iz našeg Alumni Engagement Innovation Fund. Čestitam državnoj tajnici iz MUP-a, nositeljici projekta Ireni Petrijevčanin Vuksanović te zahvaljujem ministru Božinoviću koji je član ovog tima te je omogućio provedbu ovog projekta“, izjavila je zamjenica otpravnika poslova Veleposlanstva SAD-a u RH Caitlin S. Piper te dodala:

„Sjedinjene Američke Države i Republika Hrvatska ravnopravni su partneri, a Hrvatska je jedna od vodećih zemalja Jugoistočne Europe i model za susjedne zemlje koje su na putu prema uključivanju u Sjevernoatlantski pakt. Proteklih godina, Sjedinjene Američke Države uložile su više od 700 milijuna dolara u potporu hrvatskim vojnim snagama. Smatramo da je to uistinu dobro ulaganje i drago nam je što vidimo kako Hrvatska napreduje na svom putu razvoja“.  

Projektom „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske“ po prvi puta se u Republici Hrvatskoj pruža analitički uvid u položaj žena u vojnim snagama i mirovnim misijama. Jedan od 11 izabranih u konkurenciji više od 300 prijavljenih  projekata iz cijelog svijeta na prestižnom natječaju U.S. Department of State iz Washingtona - 2020 AEIF (Alumni Engagement Innovation Fund).

Izaslanik ministra obrane i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Siniša Jurković naglasio je kako će projekt koji je proveden u policiji i hrvatskoj vojsci zasigurno značajno utjecati na osnaživanje ravnopravnog i dinamičnog sudjelovanja žena u svim društvenim sektorima.

„Ravnopravnost, jednakost, rodna osviještenost - sve su to vrijednosti duboko utkane u etički kodeks hrvatskog vojnika. Tema rodne ravnopravnosti uključena je u nastavne programe na svim razinama vojnog školovanja i obuke, promovirajući načela jednakih mogućnosti, rodne ravnopravnosti i nulte tolerancije za sve oblike ugrožavanja, maltretiranja i nasilja. Stoga je i ovaj projekt važan jer će promovirati edukaciju u svrhu prevencije bilo kojeg oblika rodno utemeljenog nasilja. Rodna osviještenost važna je kvaliteta koja izravno utječe na provedbu zadaća i operativnu učinkovitost kao i percepciju vojne organizacije u samom društvu“, istaknuo je general-pukovnik Jurković.

U hrvatskoj vojsci danas je zaposleno 14,6 posto žena, a u međunarodnim operacijama danas ih sudjeluje oko 6 posto. Udio žena na dragovoljnom služenju vojnog roka svake godine je preko 20 posto. Među kadetima, osobama koje žele postati časnici nalazi se 24 posto žena.

 „Za sigurnu budućnost naše zemlje, ali i za globalnu sigurnost neizmjerno je važno da radimo na poboljšanju položaja žena putem obuka, edukacija i programa osposobljavanja. Ratove je, nažalost, nemoguće iskorijeniti ali poticati žene koje u velikom broju stradavaju u ratnim zbivanjima, da dobiju ravnopravnu priliku da budu sukreatori odluka koje će doprinijeti izgradnji i očuvanju mira, najmanje je što možemo učiniti“, naglasio je u svom obraćanju izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner.

Izaslanik Predsjednika RH i savjetnik Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost dr.sc. Dragan Lozančić pohvalio je projekt te predložio da ga treba proširiti na kompletni zove sigurnosni sektor, ne samo na vojsku i policiju već i na ostale službe.

Na panel raspravi državna tajnica MUP-a dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović zahvalila se partneru na projektu ministru Božinoviću, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske na provedbi projekta te parterima na projektu, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI te kolegama iz Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država i Vlade, koji su dali svoj obol za ovaj projekt.

„Mi smo tek otvorili nešto što trebamo do kraja dovršiti, ima još puno posla, ali ovo je jedan od koraka te se nadamo da će se pojaviti još suradnika na nekim novim projektima. Naime, kad god prepoznamo nekakve slabe točke u sustavu onda nam je modus operandi da poduzimamo korake kako ih riješiti i na tom putu tražimo ljude sa sličnom pozitivnom energijom koja teži poboljšanjima sustava i poboljšanja okruženja u kojem se nalazimo“, istaknula je državna tajnica Petrijevčanin Vuksanović u razgovoru s panelistima.

Žene i muškarci moraju biti zajedno u sinergiji jer bez toga nema uspješnog projekta.

Rezultate projekta tijekom panel rasprave komentirala je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić:

„Naš zaključak je da trebamo raditi na sustavu edukacije službenih osoba koje će zaista poštivati protokole koji su postignuti kroz naše nacionalno zakonodavstvo i kroz međunarodne standarde. Prepoznavanje tih problema je temelj prevencije. Ovaj projekt ulaskom u vojno-obrambeni sustav, bilo civilnu ili vojnu službu, pokazuje koliko su spremni na uključenost prepoznavanja takvih stvari, koje su glavni preduvjet za jednaka prava i mogućnosti“.

Koordinatorica programa Socijalna pravda i jednake mogućnosti (CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje) Anamarija Tkalčec za kraj je naglasila kako Republika Hrvatska ima ustavno načelo ravnopravnosti spolova te je upravo implementacija tog načela u sektor obrane cilj projekta.

Analiza položaja žena u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske 

Pisane vijesti | Projekti