Usvojeni amandmani na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Vozač mora biti upozoren o privremenoj nesposobnosti koja ne može biti duža od šest mjeseci

Na danas održanoj 132. sjednici Vlade RH, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović predstavio je Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a koji amandman je jednoglasno prihvaćen.
 
Uvažavajući argumente liječničke struke (Hrvatske liječničke komore i KoHOM-a) predloženo je da se u konačnom prijedlogu Zakona izmijene odredbe koje u bitnom propisuju obvezu svim liječnicima, odnosno liječniku koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranom liječniku, da o privremenoj nesposobnosti, koja ne može biti duža od šest mjeseci, sukladno pravilniku kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače, upozori vozača te dano upozorenje evidentira u medicinskoj dokumentaciji.
 
Po isteku roka o privremenoj nesposobnosti vozač se neće ponovno upućivati na liječnički pregled.
 
Amandmanima su propisane i prekršajne sankcije za liječnike koji ne obavijeste vozača o privremenoj nesposobnosti te podatak o tome ne evidentiraju u medicinskoj dokumentaciji kao i za vozače koji će upravljati vozilom u prometu na cesti za vrijeme dok mu je od strane liječnika izdano upozorenje o privremenom zdravstvenom stanju.
 
„Predložene odredbe o privremenoj nesposobnosti vozača za upravljanje vozilom stupiti će na snagu danom donošenja izmjena Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače. Odredbe o postupanju liječnika u pogledu trajne nesposobnosti za vožnju se ne mijenjaju.“- završio je izlaganje ministar Božinović
 

Pisane vijesti | Promet i vozila