Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Datum: 31.8.2022.
Datum objave u NN:  
Link na dokument:  
Oglas za prijam u državnu službu
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: „Za oglas na određeno vrijeme“ 
Obrasci za zapošljavanje:
Testiranje kandidata             22.9. - Poziv na razgovor
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu:  12.10. - Rješenje o izboru kandidata