Potpredsjednik Božinović održao sastanak na temu zapošljavanja osoba s invaliditetom u MUP-u

Osobe s invaliditetom bi trebale sudjelovati u radu MUP-a na ravnopravnoj osnovi, naglasio je Božinović

FOTO: MUP

Danas, 6. listopada potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović održao je sastanak sa saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić i zamjenicom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mirom Pekeč Knežević o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Sastanak je održan na inicijativu potpredsjednika Božinovića s ciljem uspostavljanja zajedničke suradnje i koordinacije u jačanju mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom u Ministarstvu unutarnjih poslova. Na sastanku je navedeno kako je jačanje mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom trajna obveza ovog Ministarstva, svih drugih tijela državne i javne uprave, kao i privatnog sektora u svrhu veće uključenosti osoba s invaliditetom te njihovog zapošljavanja i rada.

Potpredsjednik Božinović naglasio je dosadašnju otvorenost MUP-a u zapošljavanju osoba s invaliditetom te mogućnost dodatnog učinkovitog zapošljavanja i sudjelovanja u radu Ministarstva na ravnopravnoj osnovi.

To se odnosi ne samo na Ministarstvo u sjedištu, već i na policijske uprave i postaje u cijeloj Hrvatskoj, tamo gdje za to postoje uvjeti i radna mjesta koja trebaju biti odgovarajuća stupnju obrazovanja te vrsti i stupnju invalidnosti. – rekao je potpredsjednik Božinović.

Sudionici sastanka zaključno su se složili da je potrebna stalna komunikacija i suradnja sa svim relevantnim državnim i javnim tijelima te udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem prava osoba s invaliditetom, osobito njihovim zapošljavanjem, a kako bi se stvorile mogućnosti dodatnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u MUP-u.

Pisane vijesti | Društvo i zajednica