VIDEO: Uključivanje osoba s invaliditetom ključni je uvjet za poštivanje ljudskih prava, održivi razvoj, mir i sigurnost

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom su transformativna rješenja za uključiv razvoj i uloga inovacija u poticanju pristupačnog i pravednog svijeta

Odlukom Ujedinjenih naroda, donesenom u listopadu 1992. godine, 3. prosinca proglašen je Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Komisija za ljudska prava Ujedinjenih naroda pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. prosinca kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 624 019 osoba s invaliditetom, od čega je 57% muškaraca i 43% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 16% stanovnika.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom su transformativna rješenja za uključiv razvoj i uloga inovacija u poticanju pristupačnog i pravednog svijeta.
Hrvatska je 2007. postala treća zemlja u svijetu kao potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebno vulnerabilnu populaciju.

Dodatno, Republika Hrvatska kao zemlja članica Europske Unije provodi mjere i ciljeve donesene Strategije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.– 2030. Cilj Strategije je osigurati da sve osobe s invaliditetom, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, dob ili spolnu orijentaciju:
  • uživaju svoja ljudska prava
  • imaju jednake mogućnosti i jednak pristup sudjelovanja u društvu
  • mogu odlučivati o tome gdje, kako i s kim će živjeti
  • mogu se slobodno kretati EU-om bez prepreka
  • nisu više izložene diskriminaciji

Temeljem Strategije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.– 2030. EU-a, Republika Hrvatska izradila je Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine te u provedbenom smislu Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine u kojem je Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno za provedbu posebnog cilja 6: „Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama“ te mjere 7: „Povećati sposobnost reagiranja operativnih snaga prema osobama s invaliditetom u sigurnosnim prijetnjama“.

Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaje na kojima se otvorila prilika za zapošljavanje osoba s invaliditetom
      
Primjer kako u praksi primijeniti načelo uključivanja, ali i poštivanja ljudskih prava, održivog razvoja, mira i sigurnosti, pokazali su djeca Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ i članovi Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ i policajke i policajci iz Koprivnice, uz pomoć Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba.

Pogledajte video i uživajte u košarci.    

 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica